Dagplejer/dagplejemor – Løn

  • Ifølge lønstatistikken fra fagforbundet FOA har en dagplejer/dagplejemor en bruttoløn på kr. 26.000-30.000 pr. måned (denne lønstatistik tager udgangspunkt i FOA’s medlemmer). Bruttolønnen inkluderer grundløn, faste månedlige tillæg, genetillæg, pensionbidrag samt feriegodtgørelse
  • Ifølge uddannelsesguiden.dk er bruttolønnen for dagplejere i gennemsnit kr. 23.434 pr. måned. Bruttolønnen inkluderer de samme tillæg og godtgørelser som ovenfor
  • Ifølge Fagforeningen Krifa er lønnen for dagplejemødre kr. 6.000 – 7.500 pr. barn, der passes fuldtid
  • Aarhus kommune oplyser, at dagplejere i kommunen har en grundløn på kr. 230.000 pr. år (svarende til kr. 19.166 pr. måned). Hertil kommer tillæg for uddannelse, anciennitet, modtagelse af børn i gæstedagpleje samt øvrige abejdsfunkioner som telefonpasning, feriefridagsplanlægning mv.

 

Kommunale- og private dagplejeres lønninger

Der findes 2 typer dagplejere i Danmark:

  • Kommunale dagplejere er kommunalt ansatte og modtager derfor al deres løn af kommunen. Udgifter i forbindelse med arbejdet (f.eks. legetøj, barnevogne osv.) dækkes også af kommunen, ligesom det er kommunens ansvar at sørge for, at dagplejeren har tilstrækkeligt arbejde (dvs. børn der skal passes)
  • Private dagplejere er enten ansat af forældrene (hvis børn de passer) eller selvstændigt erhvervsdrivende. Private dagplejere modtager al deres løn af forældrene, som dog får dækket omkring 75% af deres lønudgifter af kommunen. I praksis fungerer dette ved, at kommunen hver måned indbetaler de 75% prisen for pasningen på forældrenes nemkonto. Forældrene overfører herefter deres del (ca. 25%) samt beløbet fra kommunen (ca. 75%) til dagplejerens konto. Private dagplejere har selv ansvar for, at “finde” nye børn at passe, når det er aktuelt (hvilket lønmæssigt er mindre sikkert end for de kommunalt ansatte dagplejere)

Andre artikler om dagplejere: