Advokat – Løn

Fakta om advokaters løn

  • Nybeskikkede advokater ansættes typisk hos kollegaer eller via egne kontakter erhvervet gennem studietiden på jurastudiet eller via arbejdet som fuldmægtig/medhjælper
  • Lønnen for en advokat der ansættes i en advokatvirksomhed aftales eller forhandles mellem advokaten og arbejdsgiveren. Der kan være stor forskel på lønningerne for ansatte advokater, idet de beror på faktorer såsom arbejdsområde, kvalifikationer, specialiseringer osv.
  • Selvstændige advokater har typisk mulighed for at tjene mere end advokater ansat i et advokatkontor. Selvstændige advokater bærer dog også selv ansvaret for at skaffe nye kunder, varetage administrative opgaver mv. Selvstændige advokaters indtægt varierer dog meget i kraft af deres ambitioner, egenskaber, arbejdsindsats mv.
  • Selvom advokater både rådgiver virksomheder, privatpersoner og offentlige instanser, er det uden tvivl virksomhederne der bruger flest penge på juridisk rådgivning
  • Det er generelt svært at fastslå et gennemsnit for danske advokaters lønninger pga. flere af ovennævnte faktorer, men hvis man tager udgangspunkt i alle nyuddannede advokater, ligger gennemsnitslønnen på kr. 57.140,48