Advokatsekretær – Job

Arbejdet som advokatsekretær kan på mange måder minde om almindeligt kontorarbejde, men indeholder normalt også en del mere ansvar.

 

Ansvaret består dels i, at man typisk har med meget vigtige dokumenter og oplysninger at gøre (skøder, kontrakter o.lign) og dels i, at mange advokatsekretærer i dag også selvstændigt klarer juridiske opgaver.

Arbejdspladser der typisk ansætter advokatsekretærer inkluderer:

 • Advokatkontorer
 • Dommerkontorer
 • Banker eller udlånsvirksomheder
 • Ejendomsmæglerkontorer
 • Ejendomsadministrationskontorer
 • Forsikringsselskaber
 • Revisionskontorer
 • Store erhvervsvirksomheder eller foreninger
 • Staten eller den offentlige sektor (politiet, ministerierne osv.)

 

Typiske arbejdsopgaver

Advokatsekræterens job bærer præg af kontor arbejde, men de forskellige arbejdsopgaver og ansvarsområder kan dog variere meget fra stilling til stilling.

 

Eksempler på konkrete arbejdsopgaver kan være:

 • Telefonpasning
 • Modtage klienter
 • Arrangere møder
 • Administrere din arbejdsgivers kalender
 • Regnskab/bogholderi
 • Indsamle oplysninger
 • Inddrive penge (inkasso)
 • Sagsbehandling
 • Juridiske opgaver (f.eks. tvangsauktioner, ejendomshandler, konkursbehandlinger, behandling af dødsbo o.lign.)

Dokumenter

En essentiel del af en advokatsekretærs job er arbejdet med juridiske dokumenter såsom skøder, kontrakter, attester, pantebreve o.lign. Denne del af jobbet vil typisk inkludere:

 • Korrekturlæsning og renskrivning af dokumenter
 • Formulering, udarbejdelse og rettelse af dokumenter
 • Afsendelse, modtagelse og arkivering af underskrevne dokumenter