Advokatsekretær – Uddannelse

For at blive advokatsekretær skal man tage kontoruddannelsen med et speciale som advokatsekretær.

 

Kontoruddannelsen forsyner først og fremmest eleven med en grundlæggende forståelse for alle aspekterne kontorarbejde. Dette inkluderer basal viden om:

 • Administration
 • Økonomi
 • Kundeservice og -kontakt
 • Informationsteknologi (tekstbehandling, regneark osv.)

Herudover giver specialet som advokatsekretær eleven følgende kompetencer:

 • Kendskab til retssystemet
 • Anvendelse af love og regler i det daglige arbejde
 • Administrativ sagsbehandling og retsagsbehandling
 • At kunne formulere sig- og kommunikere korrekt skriftligt og mundtligt

 

Uddannelsesforløb

Den samlede varighed af uddannelsen er 2-4 år og afhænger af hvilken uddannelsesmæssig baggrund eleven har.

Uddannelsesforløbet er opdelt i undervisning og virksomhedspraktik, som du kan læse mere om nedenfor:

Undervisning

Uddannelsen som advokatsekretær berører bl.a. følgende områder:

 • Funktion og opbygning af det danske retssystem
 • Insolvens
 • Ejendomshandel
 • Person-, familie- og arveret
 • Selskabsret
 • Aftale- og køberet
 • Fri proces og retshjælp

Virksomhedspraktik

En del af uddannelsesforløbet består af praktik i en virksomhed, hvor eleven skal specialisere sig inden for mindst ét af følgende områder:

 • Person-, familie- og arveret
 • Retssager
 • Selskabsret
 • Insolvens
 • Inkasso
 • Ejendomshandel
 • Et andet relevant område (for praktikstedet)

Herudover skal praktikstedet skal i samarbejde med eleven inkludere et kortere forløb med fag der inkluderer områder såsom:

 • Konkursbehandling
 • Behandling af dødsbo
 • Ejendomshandel
 • Tvangsauktioner
 • (el.lign.)

 

Efteruddannelse

Der findes gode muligheder for efteruddannelse som advokatsekretær hos blandt andet følgende virksomheder og organisationer:

 • HK (forkortelse for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund)
 • Private uddannelsessteder
 • Virksomheder (især advokatkontorer)