Advokatuddannelsen

Formålet med advokatuddannelsen er at opnå advokatbeskikkelse og dermed blive advokat. I Danmark beskikkes omkring 400 advokater årligt.

 

For at blive advokat skal man:

  • Være uddannet jurist (dvs. bestå den juridiske kandidateksamen (cand.jur.) der består af en bachelor (3 år) samt en kandidat (2 år) og tages på universitetet)
  • I minimum 3 år have arbejdet som advokatfuldmægtig (andre former for juridisk aktivitet kan dog erstatte perioden som fuldmægtig)
  • Gennemføre advokatuddannelsen (uddannelsen varer i alt 20 dage og er inddelt i 8 kurser. Total strækker udannelsesforløbet sig over 1 år)
  • Bestå advokateksamen (en teoretisk prøve der tager udgangspunkt i kurserne på advokatuddannelsen)
  • Bestå retsagsprøven (en praktisk prøve i behandling af retssager som aflægges ved byretten, landsretten eller Sø- og handelsretten)

Advokatuddannelsen, advokateksamen samt retsagsprøven varetages af Advokatsamfundet og betales af eleven selv (det koster omkring kr. 40-50.000 i alt). Du kan læse mere om advokatuddannelsen på Advokatsamfundets hjemmeside

 

Hvor lang tid tager det at blive advokat?

Hvis man fraregner uddannelsestiden i folkeskolen, er uddannelsesforløbet og -kravene for en advokat følgende:

Uddannelse Varighed
Adgangsgivende eksamen* 3 år
BA jur. 3 år
Cand.jur. 2 år
Advokatfuldmægtig 3 år
Advokatuddannelse 1 år
Total 12 år

*Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf) eller højere teknisk eksamen (htx)

 

Det er dog kun de færreste, der i praksis formår at blive færdiguddannede advokater på 12 år. Ofte vil sabbatår, fejlvalg af studie, midlertidige afbrydelser af studierne osv. forlænge perioden fra man starter på f.eks. gymnasiet til man har fuldført den endelige advokatuddannelse.