Arkitekt – Job

Selve arbejdet som arkitekt handler i høj grad om at tegne, designe og planlægge.

 

Typiske arbejdsområder for arkitekter kan være:

 • Byer (pladser, torve osv.)
 • Landskaber (haver, parker osv.)
 • Bygninger (boliger, butikscentre osv.)
 • Møbler
 • Industrielt design
 • Grafisk design

Fakta om arkitektjobbet

 • Blandt Arkitektforeningens 7000 medlemmer er kun omkring 30% ansat i klassiske “tegnestuejobs”. Dette illustrerer fint arkitektjobbets alsidige natur – men også den høje arbejdsløshed der generelt præger faget
 • Der er knap 48.000 arkitekter i Danmark og omkring 524.000 arkitekter totalt i Europa. Der bliver årligt uddannet 200-350 arkitekter i Danmark.
 • I Danmark er fordelingen af mandlige (56%) og kvindlige (44%) arkitekter er mere ligelig sammenlignet med gennemsnittet for det øvrige Europa (hhv. 69% og 31%)
 • En essentiel del af mange arkitekters job er også daglig kundekontakt, ligesom arbejdet kan inkludere hyppige besøg på byggepladser, i produktionsvirksomheder osv. Herudover har man som arkitekt typisk også kontakt til håndværkere, entreprenører, ingeniører, bygningskonstruktører, grafikere m.fl.
 • Et af de meget centrale elementer i arkitektjobbet er brugen af computer og især tegneprogrammer, der i dag har erstattet de gammeldags “papir og pen”-tegninger
 • Jobbet kan for nogle arkitekters vedkommende også indebære gennemgang og vurdering af bygninger, der er til salg. Her udarbejder arkitekten en såkaldt tilstandsrapport, som giver køberen af ejendommen en neutral gennemgang af bygningens tilstand og skader
 • Omkring 5% af alle danske arkitekter arbejder i udlandet, hvilket primært skyldes at beskæftigelsesmulighederne er bedre i visse lande. Forskelle i løn, skatteforhold og leveomkostninger kan dog også være markante og tiltrækkende