Arkitekt – Løn

Lønforskelle udfra arbejdsområde

Udover de mere generelle lønforskelle i skemaet ovenfor er der også forskel på arkitekters lønninger, alt efter hvilken type arbejde de udfører. I skemaet nedenfor er arkitekternes arbejdsområder og de dertilhørende gennemsnitlige månedslønninger opdelt i 4 kategorier:

Arkitektens arbejdsområde kr./mnd.
Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design 41.761,30
Arbejde med bygningsarkitektur  46.633,97
Arbejde med landskabsarkitektur  42.747,41
Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde  32.699,54

Kilde: Danmarks Statistik

 

Lønforskelle udfra stillingbetegnelse

I skemaet nedenfor ses forskellene på lønningerne blandt arkitekter i specifikke stillinger:

Arkitektens stilingsbetegnelse kr./mnd.
Tegnestueleder/chef

51.089

Afdelingsleder

48.756

“Den sælgende arkitekt”

49.486

Projektleder

44.969

Projekteringsleder

44.223

Sagsarkitekt

44.094

Arkitekt

39.554

Arkitekt med særligt ansvar

45.671

Konstruktør

35.977

Konstruktør med særligt ansvar

41.157

Teknisk designer

33.221

Teknisk designer med særligt ansvar

38.057

Administrativ chefstilling 

48.915

Administrativ medarbejder

34.607

Øvrige fx kantine/piccolo 18.947
Ikke angivet

39.699

Total

40.402

Kilde: Arkitektforbundet

 

Fakta om arkitekters løn

  • Selvom nyuddannede arktitekter løn kan tjene kr. 25-40.000 har de fleste i en løn på kr. 30-35.000 pr. måned
  • Der indgås løbende forlig om overenskomster mellem forskellige forbund og foreninger i branchen. I forligene er det især arkitekternes anciennitet, der er afgørende for de lønmæssige retningslinier. Udover løn berører forliget også pension og til en vis grad arbejdsvilkår. Overenskomstforliget for 2012 kan ses her
  • Arkitekter der arbejder selvstændigt har desuden mulighed for at tjene mere (eller mindre!) end gennemsnitslønningerne angivet i skemaerne ovenfor
  • Selvstændige arkitekters lønninger afhænger meget af antallet- og især størrelsen af arbejdsopgaverne de modtager eller erhverver sig
  • En del arkitekter vælger at tage arbejde i udlandet, hvor lønmulighederne kan være bedre. Hertil kommer, at skatteforholdene og leveomkostningerne meget ofte er mere fordelagtige