Uddannelse til arkitekt (arkitektuddannelsen)

Den officielle uddannelse til arkitekt – som undertiden også kaldes arkitektuddannelsen – kan tages på Kunstakademiets arkitektskole i København eller på Arkitektskolen i Århus og giver titlen cand.arch.

 

Arkitekt-titlen er dog ikke beskyttet og der findes dermed ikke nogle specifikke krav til en bestemt uddannelsesmæssig baggrund for arkitekter – f.eks. kan en ingeniør indenfor arkitektur og design fra Aalborg Universitet også kalde sig “arkitekt”.

Man kan dog melde sig ind i Arkitektforeningen og få ret til titlen “arkitekt MAA”, hvilket er en form for kvalitetsstempel af arkitekten.

 

Kriterierne for at kunne blive “arkitekt MAA” er, at man har en kandidatuddannelse fra en anerkendt arkitektskole samt at man følger relevant efteruddannelse. Læs evt. mere her

Adgang

Uddannelsen til arkitekt er opdelt i en 3 årig bacheloruddannelse og en 2 kandidatuddannelse.

 • Adgangskravet til bacheloruddannelsen til arkitekt er, at man har:
  • bygningskonstruktøruddannelsen eller
  • en gymnasial uddannelse – dvs. en af følgende:
   • studentereksamen
   • højere forberedelseseksamen
   • højere teknisk eksamen
   • erhvervsuddannelse
   • gymnasialt indslusningsforløb for fremmedsprogede )
 • Adgangskravet til kandidatuddannelsen til arkitekt er, at man har:
  • bacheloruddannelsen som arkitekt (giver direkte adgang) eller
  • en arkitektfaglig eller på anden måde relevant bacheloruddannelse

 

Om uddannelsens indhold

På bacheloruddannelsen fokuseres der på grundliggende områder såsom:

 • Konstruktion
 • Teknologi
 • Miljø
 • Samfund

 • Form, rum og funktion
 • Arkitekturens historie
 • Arkitektur som videnskab og kunst
 • Etik og æstetik

I bacheloruddannelsen indgår desuden teori, historie, metode samt anvendelse af tegneprogrammer og anden relevant IT. På 3. (sidste) år af bacheloruddannelsen til arkitekt begynder man at specialisere sig inden for én af følgende hovedgrene:

 • Planlægning
 • Bygningskunst
 • Design

På kandidatuddannelsen vælger man endeligt mellem én af hovedgrenene ovenfor, som man så specialiserer sig i.

 

Om studiet

Selve arkitektstudiet er generelt præget af:

 • Selvstændighed – at du selv administrerer din tid og selv har ansvar for at aflevere dine opgaver til tiden
 • Tegnebordet – man tilbringer meget tid ved tegnebordet, hvilket kan være uvant, hvis man f.eks. kommer fra gymnasiet
 • Projekter – et meget markant omdrejningspunkt i uddannelsen til arkitekt er projekter; disse skal både lære dig at samarbejde med andre men også at færdiggøre og levere til den aftalte tid)
 • Formidling – at du er i stand til at fremlægge dine projekter, forklare hvorfor du håndterer dem som du gør, forsvare dem når du modtager kritik af dem osv.

 

Videreuddannelse

Der findes gode muligheder for videreuddannelse som arkitekt – som f.eks. på:

 • Kunstakademiets arkitektskole i København eller på Arkitektskolen i Århus
 • Kurser udbudt af foreninger såsom Arkitektforeningen eller Arkitektforbundet
 • Arkitektskoler i udlandet