Automatiktekniker – Job

Jobbet som automatiktekniker inkluderer teknisk arbejde med automatik – dvs. typisk sige automatiske maskiner og industrianlæg.

 

Man arbejder med:

 • Hydrauliske anlæg (vandtryk)
 • Pneumatiske anlæg (lufttryk)
 • Elektroniske anlæg

Eksempler på typiske arbejdsområder kan være:

 • Transportbånd
 • Elevatorer
 • Porte
 • Signalanlæg
 • Automater (f.eks. slikautomater, kaffemaskiner osv.)
 • (i princippet alle maskiner eller anlæg der fungerer automatisk)

Daglige opgaver for en automatiktekniker kan f.eks. være:

 • Opstilling, opsætning, indkøring og installation af anlæg
 • Vedligeholdelse, tilsyn og kvalitetssikring af anlæg
 • Fejlfinding i- og reparation af anlæg
 • Instruktion af personale der skal betjene anlæg
 • Forbedring, optimering eller videreudvikling af anlæg

Selve arbejdet spænder bredt og kan variere meget fra stilling til stilling. På samme måde kan flere forskellige fag indgå i jobbet; det er f.eks. ikke ualmindeligt, at man både skal bruge viden om generelle emner såsom el, metal eller maskiner såvel som mere specifikke emner såsom robotprogrammering, pnuematik eller hydraulik.

Arbejdspladser

Automatikteknikere ansættes i virksomheder der har automatiske maskiner som f.eks.:

 • Fabrikker
 • Skibe
 • Havne
 • Kraftværker
 • Jernbaneselskaber
 • Hospitaler
 • Forsvaret
 • Virksomheder der handler med maskiner
 • Virksomheder der opstiller salgsautomater, kaffemaskiner, billetautomater osv.
 • osv.