Automatiktekniker – Uddannelse

For at blive automatiktekniker skal man tage Automatik- og procesuddannelsen, som er en erhvervsuddannelse (EUD), der varer 4 år i alt.

 

Optagelseskravet er at man har indfriet sin undervisningspligt (dvs. at man har afsluttet folkeskolen).

 

Herudover kræver uddannelsen en vis kundskab indenfor matematik og fysik samt interesse for elektronik og teknik. Andre nyttige egenskaber kan være logisk tankegang og gode samarbejdsevner.

Uddannelsens opbygning

Automatik- og procesuddannelsen indebærer både skoleforløb og praktikophold. For at få en praktikplads, skal eleven selv indgå en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

 

Uddannelsen er desuden opdelt i 2 trin, hvor trin 1 fungerer som en slags grundforløb, der er fælles for alle, og trin 2 nærmere er en form for specialisering, hvor man vælger hvilke typer automatik, man vil arbejde med.

 

Trin 1

I trin 1 fokuseres der primært på elektriske motorer og pnuematiske kredsløb. Trin 1 varer i alt 2 år og når man er færdig med dette trin, er man færdiguddannet automatikmontør. Her er man allerede klar til at komme på arbejdsmarkedet og det er valgfrit, om man vil fortsætte på trin 2.

 

Trin 2

På trin 2 skal man vælge mellem én af følgende uddannelser:

 • Automatiktekniker
 • Automatiktekniker i elevatorbranchen
 • Automatiktekniker i elektrobranchen

Fag på Automatik- og procesuddannelsen

Fagene på Automatik- og procesuddannelsen inkluderer:

 • Elektronik
 • Hydraulik
 • Pneumatik
 • Fejlfinding
 • Procesregulering
 • Robotteknologi
 • Iværksætteri
 • Innovation

 • Produktudvikling
 • Produktion
 • Service
 • Sikkerhed
 • Fysik
 • Matematik
 • Engelsk
 • Dansk

 

Videreuddannelse

Som automatiktekniker kan man forbedre sin job- og lønmæssige muligheder ved at videreuddanne sig. Typiske videreuddannelser kan være:

 • It- og elektronikteknolog (It-teknolog)
 • Installatør (stærkstrømsinstallatør)
 • Elektroingeniør
 • Diplomingeniør
 • Automatikteknolog

Det bør desuden nævnes, at supplerende uddannelse typisk også finder sted i den enkelte virksomhed, hvor automatikteknikeren er ansat  – f.eks. i form af oplæring eller uddannelse i virksomhedens specifikke maskineri.