Avisbud – Job

Jobbet som avisbud er fysisk krævende og foregår typisk om natten eller tidligt om morgenen.

 

Den samlede arbejdstid kan variere meget; både fra bud til bud og fra dag til dag hos det enkelte bud.

 

At være avisbud er meget populært job blandt unge, fordi det er ét af de få jobs, der tilgængelige for ungarbejder i aldersgruppen 13-17 år. Herudover er jobbet som avisbud forholdvis nemt at få og simpelt at udføre (selvom det er hårdt!).

Arbejdstid

Jobbet som avisbud indebærer typisk strenge regler for, hvornår aviserne skal være omdelt. Dette skyldes naturligvis, at læserne af aviserne gerne vil have deres avis, inden de står op om morgenen (hvis det vel og mærke er morgenaviser der omdeles). Dette betyder, at aviserne skal omdeles om natten eller tidligt om morgenen for de fleste avisbudes vedkommende.

 

Hertil kommer, at selve varigheden af arbejdstiden kan variere meget:

  • Forhindringer: Det er meget normalt, at uforudsigelige forhindringer såsom vejr, vejarbejde, genstande der blokerer trapperne, aflåste døre o.lign. kan forsinke avisbudet i sit daglige arbejde. Forhindringerne forlænger arbejdstiden og er ikke en lønnet del af jobbet
  • Effektivitet: Nogle avisbude er hurtigere og mere effektive end andre. Hurtig og effektiv avisomdeling handler i høj grad om at optimere sit arbejdsgang, så man bruger så lidt tid som muligt på at omdele den enkelte avis. Eksempler herpå kan være tiden- og måden man folder aviser på, at man forbereder nøglen til den næste opgang inden man når hen til den, at man kender permanente forhindringer på sin rute osv.

 

Hvis man skal leve af at være avisbud, er det praktisk talt kun muligt, hvis man arbejder fuldtid og arbejder om natten.

 

Særlige arbejdsforhold

Reglerne omkring brevsprækker og postkasser blev i ændret i Postloven i årene 2010-2012. Regelændringerne betød bl.a. at alle ejendomme skal have postkasser i stueetagen, hvilket siden har gjort livet lettere for mange avisbud.

 

På trods af disse ændringer skal man som avisbud dog stadig være indstillet på, at jobbet er meget fysisk krævende. Man opholder sig desuden meget udendørs, hvilket også – især om vinteren – kan være hårdt.

 

Sammenlignet med mange andre jobs byder jobbet som avisbud generelt på ringere arbejdsvilkår. Eksempler kan bl.a. være at:

  • Man ikke har adgang til et toilet i arbejdstiden
  • Overarbejde – pga. især ventetid – ofte er en del af jobbet
  • Man tilbringer meget tid alene
  • Man arbejder om natten, hvilket kan være psykisk hårdt og generelt kan gøre tilværelsen svær
  • Der normalt ikke er nogle goder forbundet med jobbet som avisbud (i mange andre jobs har medarbejderne rabatordninger eller gratis adgang til virksomhedens produkter eller ydelser)