Avisbud – Løn

Hvor meget man kan få i løn som avisbud, afhænger i høj grad af, hvilken type omdelingsarbejde man udfører samt hvor mange aviser man omdeler.

 

Et fuldtids-avisbud der arbejder om natten kan f.eks. komme op og tjene omkring kr. 400.000 pr. år, hvilket svarer til omkring kr. 33.000 pr. måned. Dette kræver dog typisk en 6-dags arbejdsuge samt at man også tager ekstra ruter.

 

Et fritids-avisbud tjener typisk kr. 500-3000 pr. måned, hvilket dog igen afhænger af mængden af omdelte aviser og en række andre faktorer.

Faktorer der påvirker lønnen

Faktorer der påvirker et avisbuds løn inkluderer:

  • Hvor mange aviser man omdeler (jo flere aviser, jo højere løn)
  • Løntillæg (nogle virksomheder og distributionsnetværk yder løntillæg – f.eks. ved omdeling på bestemte dage, hvis aviserne er forsinkede osv.)
  • Hvilken virksomhed man arbejder for (der er lønforskelle blandt de forskellige virksomheder og distributionsnetværk, der benytter sig af avisbude)
  • Hvilken type aviser man omdeler (f.eks. avisernes vægt, om de skal foldes sammen med reklamer, reklamernes vægt osv.)
  • Hvad tid på døgnet aviserne skal omdeles (natarbejde er generelt bedre betalt end dagsarbejde)
  • Måden aviserne omdeles på (aviser kan både kastes, efterlades på en dørmåtte eller puttes i postkassen)
  • Ekstra omdelinger (hvis f.eks. et andet avisbud er fraværende pga. sygdom, kan man midlertidigt få vedkommenes rute og derved forøge sin løn)

 

Metoder til beregning af et avisbuds løn

Arbejdet som avisbud har nogle aspekter, som mange andre jobs ikke har; f.eks. afhænger arbejdstiden i høj grad af det enkelte avisbuds egne evner samt ydre faktorer som f.eks. vejr, vejarbejde o.lign.

 

Disse faktorer har alle en betydning i forbindelse med beregning- og sammenligning af lønninger blandt avisbude, og der er derfor flere måder, dette kan gøres på:

 

Løn pr. omdelt avis

En populær måde at udregne avisbudes løn på – især blandt fritidsomdelere – er at udregne lønnen pr. omdelt avis. Hvis man f.eks. tjener kr. 100 pr. avisomdeling og man omdeler 100 aviser, er lønnen kr. 1 pr. avis.

 

Timeløn

Timelønnen for avisbude der er over 18 år og arbejder i Københavnsområdet, er kr. 140-160. Lønnen er lavere i alle andre dele af landet samt for yngre avisbude (under 18 år).

 

Overarbejde bliver dog ikke altid honoreret og blot fordi lønnen i de fleste andre jobs kan beregnes på timebasis, betyder det ikke, at dette gør sig gældende for avisbude. Problemet er, at de fleste bude ofte oplever uforudsete forhindringer, hvilket gør arbejdstiden variabel. Dette kan bl.a. resultere i, at timelønnen for et avisbud svinger fra dag til dag.

 

Hertil kommer, at nogle avisbude er langt mere effektive end andre, fordi de formår at optimere deres avisomdeling. Faktorer der sparer få sekunder – som f.eks. foldningen af avisen, klargørelse af nøglen til den næste opgang, at kunne huske eventuelle forhindringer på ruten osv. – kan alle med til at spare betydelige mængder arbejdstid.

 

Alt i alt egner timeløn sig normalt ikke som mål for avisbudes løn.

 

Arbejdsgiverens lønberegning

Virksomheder og distributionsnetværk der benytter sig af avisbude, er nødt til at indregne lønforskelle på de enkelte arbejds- og aldersgrupper:

  • Voksne avisbude der arbejder fuldtid om natten, skal f.eks. have andre lønninger end avisbude, der er under 18 år og arbejder i fritiden
  • De fleste virksomheder og distributionsnetværk baserer avisbudenes løn pr. avis, men er nødt til (pga. overenskomster) også at indregne løntillæg
  • Avisbudenes løn kan også beregnes på baggrund af takster pr. avis samt pr. husstand: så man f.eks. får 20 øre pr. avis og 30 øre pr. husstand, når man eksemplvis er 15-17 år. For 18 årige kan disse takster f.eks. være hhv. 20 øre og 70 øre.

 

Andre forhold

Man skal være opmærksom på, at man som avisbud selv skal betale arbejdstøj (inkl. sko, regntøj o.lign.) samt hjælpemidler (f.eks. cykel, cykeltrailer, knallert o.lign.).

 

Hertil kommer, at der i de fleste andre jobs også er betalte pauser som f.eks. kaffepause, frokostpauser, rygepauser o.lign., som ikke er inkluderet i lønnen hos avisbude.