Bager – Uddannelse

For at blive bager skal man tage uddannelsen Bager og konditor (der undertiden også kaldes bageruddannelsen) og er en erhvervsuddannelse.

 

Uddannelsen til bager er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb, og kan have forskellig varighed alt efter hvordan man sammensætter forløbet. Den totale varighed er enten 3 år og 1 måned eller 3 år og 7 måneder. Herudover kan man blive uddannet brødbager på 2 år og 1 måned samt brødbager med profil på 2 år og 10 måneder.

 

Uddannelsen består desuden af vekslende perioder med undervisning og praktik, hvilket tilrettelægges mellem eleven og en tilknyttet kontaktlærer. Forud for praktikkens start skal eleven lave en uddannelsesaftale med et praktiksted (en arbejdsgiver).

 

Om uddannelsen

Grundforløb

Grundforløbet kaldes “Mad til mennesker” og er det samme forløb som f.eks. slagtere, tjenere og ernæringsassistenter gennemgår. Selvom man som bager vil studere i sin egen faglige retning, vil man på grundforløbet lære en række basale regler- og den grundliggende praksis indenfor fødevareindustrien. Herudover er der også en generel introduktion til erhvervslivet.

 

Grundforløbet inkluderer følgende fag:

 • Dansk
 • Naturfag
 • Samfundsfag
 • Sundhed
 • Hygiejne
 • Miljø

 • Innovation
 • Iværksætteri
 • Informationsteknologi
 • Produktudvikling
 • Produktion og service
 • Førstehjælp og brandbekæmpelse

Når grundforløbet er bestået, skal man anskaffe sig en læreplads. Først herefter er man klar til hovedforløbet.

 

Hovedforløb

På hovedforløbet har man følgende fag:

 

Områdefag:

 • Branchekendskab
 • Madkultur
 • Produktionsteknik
 • Maskinkendskab

 • Kalkulation
 • Gæste- og kundebetjening
 • Varekendskab (varekundskab)
 • Planlægning og produktion

 

Specialefag:

 • Brødproduktion
 • Kager

 • Desserter og kransekage
 • Rullede deje