Bankrådgiver – Job

En bankrådgiver kaldes undertiden også en bankfunktionær og er ansat til at rådgive bankens kunder om forskellige økonomiske forhold og muligheder.

 

I denne forbindelse bør det nævnes, at en bankrådgiver i høj grad har til opgave at anbefale bankens egne produkter eller tilgodese bankens egne interesser – også selvom dette ikke er den optimale løsning for kunden. En bankrådgiver yder således ikke uvildig rådgivning.

 

Bankrådgivere har desuden også til opgave, at undersøge kunders økonomi og generelle situation forud for udstedelse af lån fra bankens side. Herudover indebærer jobbet som bankrådgiver også en del almindeligt kontorarbejde.

 

Om jobbet som bankrådgiver

En bankrådgiver arbejder i finansielle virksomheder såsom banker, sparekasser, andelskasser og andre pengeinstitutter.

 

En bankrådgivers opgave er, at:

  • Vejlede og rådgive bankens kunder om deres økonomiske situation (det vil f.eks. sige opstille budgetter, indfri realistiske materielle mål osv.)
  • Vejlede og rådgive bankens kunder om finansielle produkter (f.eks. informere om love eller regler i forhold til lån, pension, forsikring o.lign.)
  • Sælge finansielle produkter til bankens kunder (formidle investeringer, lån, pensioner, forsikringer osv. som banken – og bankrådgiveren – tjener penge på)

Herudover har de fleste bankrådgivere også en del arbejde ved kassen, hvor der f.eks. oprettes konti, veksles valuta o.lign. På samme måde er der som regel en del almindeligt kontorarbejde såsom at skrive breve, arkivere dokumenter, håndtere betalinger, udføre specifikke betalingsinstrukser o.lign.

 

Der findes desuden banker og afdelinger af større banker, som er specialiserede inden for bestemte områder såsom handel med aktier, pantebreve, valuta, råvarer osv. På samme måde findes bankrådgivere, der er specialister inden for andre specifikke områder såsom pension, forsikring, jura osv.