Bankrådgiver – Uddannelse

Der findes ingen officiel uddannelse til bankrådgivere, men i stedet flere forskellige uddannelser, som kan give de kompetencer, der er nødvendige for at arbejde i en bank.

 

I det følgende finder du en oversigt over de uddannelser, der kan give dig et job som bankrådgiver.

 

Finansbachelor

På finansbacheloruddannelsen lærer at sælge finansielle ydelser, produkter og rådgivning. Undervisningsforløbet involverer praktik såvel som traditionel undervisning og der undervises i følgende fag:

  • Erhvervsøkonomi
  • Erhvervsjura
  • Projektledelse
  • Ejendomsfinansiering

Uddannelsen varer 3 ½ år og er netop egnet til individer, der ønsker at arbejde med rådgivning af finansielle produkter (som bankrådgivere).

 

Der er mulighed for videreuddannelse på en relevant bacheloruddannelse, på specifikke kurser eller på andre lignende uddannelser som f.eks. uddannelsen i Finansiel rådgivning nedenfor.

 

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Denne uddannelse giver dig indsigt i alle aspekterne af finansiel rådgivning. I uddannelsen fokuseres der på overordnede emner såsom økonomi, organisation og samfund, og også de internationale aspekter medtages.

 

Uddannelsen gør dig i stand til at arbejde i én af følgende brancher:

  • i banker (eller andre pengeinstitutter)
  • med ejendomme (som f.eks. ejendomsmægler eller -administrator)
  • i revisionsvirksomheder

Uddannelsen inkluderer følgende fag:

Fællesfag (obligatoriske)

– Erhvervsjura i den finansielle sektor
– Samfundsøkonomi

 

Valgfrie fag

– Boligfinansiering og -rådgivning
– Årsrapport og virksomhedsanalyse

Herudover vælges fagene på uddannelsen alt efter den retning, man specialiserer sig i:

Revision

– Analyse af regnskabsdata
– Revision og årsrapport
– Virksomhedens investering og finansiering

 

Bank og realkredit

– Data, marked og afsætning
– Finansielle forretninger
– Virksomhedens investering og finansiering

 

Ejendomsmægler

– Omsætning af fast ejendom
– Ejendomshandel

 

Finansuddannelsen

På finansuddannelsen lærer du de grundliggende koncepter inden for rådgivning af kunder i forhold til deres økonomi og forsikringer. Nøgleordene i denne uddannelse er lån, kredit, opsparing, IT, forsikring, administration, jura og samfundsøkonomi.

 

Uddannelsen er opdelt i 2 trin, hvor man efter 3 år er uddannet kundemedarbejder og efter 4 år finansassistent. Selve uddannelsen indebærer virksomhedspraktik og eleven får desuden mulighed for at specialisere sig.

 

En del af eleverne på fra finansuddannelsen vælger at læse videre på en uddannelse, der er relevant i forhold til deres speciale. Herudover er Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, der nævnes ovenfor, også en en populær videreuddannelse blandt finansuddannede.