Bartender – Løn

Nedenfor ses nogle af lønforskellene på bartendere i Danmark:

Bartenderens køn Bruttoløn (kr./mnd.)
Mandlig bartender 24.462,46
Kvindelig bartender 21.422,21
Forskel 3.040,25

 

Bartenderens køn Pension (kr./mnd.)
Mandlig bartender 1.609,71
Kvindelig bartender 968,39
Forskel 641,32

Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Læs evt. mere her

Skemaerne ovenfor forklarer følgende:

 

Bruttoløn

 • Gennemsnitslønnen for mandlige bartendere er kr. 24.462,46 pr. måned
 • Gennemsnitslønnen for kvindelige bartendere er kr. 21.422,21 pr. måned

Lønforskellen på mandlige og kvindlige bartenderes månedlige bruttoløn er derfor kr. 3.040,25

 

Pension

I bartenderfaget er den gennemsnitligt optjente pension pr. måned følgende:

 • kr. 1.609,71 for mænd
 • kr. 968,39 for kvinder

Forskellen er kr. 641,32 pr. måned.

 

Det bør nævnes, at pensionen både inkluderer lønmodtagerens og arbejdsgiverens bidrag (herunder også ATP). Pensionordninger der administreres af arbejdsgiveren, er dog ikke medregnet.

 

Aflønning af bartendere

Bartendere kan basalt set aflønnes på 3 måder:

 • Fast løn: En fast månedlig løn der ikke ændrer sig. Hos virksomheder der har en overenskomst er mindstelønnen kr. 22.400 pr. måned for faslønnede bartendere
 • Timeløn: En fast løn pr. time. Månedslønnen afhænger af antallet af timer, der arbejdes pr. måned
 • Provisionsløn: Nogle virksomheder tilbyder en del af barens omsætning som løn til bartenderen. Ideen bag dette er, at bartenderen på den måde motiveres til at sælge flere – og dyrere – drikkevarer, og dermed øge omsætningen og sin egen løn. Hos virksomheder der har en overenskomst er provisionen 13,1% og bartenderen er garanteret kr. 20.254 pr. måned
 • Drikkepenge: Nogle steder – især i udlandet – er det meget normalt, at bartenderens løn udelukkende består af drikkepenge. Meget ofte vil drikkepenge desuden supplere en fast løn, timeløn eller provisionsløn

Den gennemsnitlige løn for alle bartendere i Danmark er i øvrigt kr. 23.020,75 pr. måned.

 

Faktorer der påvirker en bartenders løn

Faktorer der påvirker en bartenders løn inkluderer:

 • Evner (jo bedre man er til sit job, jo bedre kan man betjene kunderne, hvilket kan påvirke lønnen)
 • Erfaring (jo mere erfaring, jo mere kan man som regel forlange i løn)
 • Ansættelsessted (nogle beværtninger betaler væsentlig mere end andre)
 • Arbejdstider (nogle steder betales der f.eks. mere for nattearbejde end for dagarbejde)
 • Uddannelse (der findes uddannelse og kurser, der kan være med til at forbedre lønniveauet)