Bartender – Uddannelse

Der findes ingen officiel uddannelse for bartendere i Danmark.

 

Hvis man tager uddannelsen som tjener (en erhvervsuddannelse under indgangen “Mad til mennesker”), har man mulighed for at integrere bartenderarbejde, som en del af sin læretid.

 

Selve uddannelsen til tjener tager 3 år og 4 måneder og indeholder skiftende perioder med skolegang og praktikophold – og det er netop praktikopholdet, man kan vælge at tilbringe i en bar. Som reglerne er i dag, må bararbejdet dog maksimalt udgøre 3 måneder af praktikken.

Efter endt uddannelse kan man desuden specialisere sig som bartender eller sommelier (vintjener), ligesom man kan videreuddanne sig til serviceøkonom eller tage en professionsbachelor i ernæring og sundhed.

 

Herudover findes der en række kurser og mindre skoler – I Danmark såvel som i udlandet – der er specialiserede i bartenderfaget. Hvor man på tjeneruddannelsen også inddrager en række mere generelt anvendelige fag som sprog, psykologi o.lign. får man på disse kurser typisk et mere konkret forløb, hvor der udelukkende fokuseres på bartenderarbejdet.