Bedemand – Job

Selvom man måske skulle tro, at et job som bedemand er trist, fordi man på daglig basis har med døden at gøre, er dette kun sjældent tilfældet.

 

Døden og de nedtrykte pårørende er blot klienter – som i så mange andre fag – og alene kontakten med dem, bliver for de fleste bedemænd en interessant del af dagligdagen.

 

En bedemands daglige arbejdsopgaver veksler desuden meget, hvilket er med til at gøre arbejdsdagen alsidig og mindre monoton end i mange andre jobs. Det er især den konstante vekslen mellem praktiske og administrative opgaver, der gør jobbet alsidigt.

Arbejdsstederne er ligeledes varierede; bedemænds arbejder foregår typisk på kontoret, i de pårørendes hjem, i bilen og på kirkegården. Selvom nogle bedemænd i dag anvender internettet som en central del af deres forretning, foregår kontakten til klienterne fortsat typisk ved personlige møder samt via telefonen.

 

Personlige kvalifikationer

I jobbet som bedemand er det vigtigt, at man:

 • Kan forhandle og sælge
 • Kan organisere, planlægge og administrere
 • Har menneskekendskab og situationsfornemmelse
 • Er rolig og tålmodig holdning samt evne til at lytte
 • Har medfølelse men ikke lader sig “rive med” af de pårørendes følelser

Generelt går der ikke lang tid fra et dødsfald sker, til den afdøde skal begraves eller bisættes. Derfor det essentielt, at bedemanden formår at få brikkerne til at falde på plads så hurtigt som muligt, efter han har fået opgaven fra de pårørende.

 

Herudover er det vigtigt, at man som bedemand kan “holde hovedet koldt”, hvis der er mange arbejdsopgaver falder sammen eller hvis noget begynder at gå galt. Man skal huske på, at en begravelse er et følelsesladet begivenhed og at de pårørende naturligvis forventer, at alt går, som det skal.

 

Bedemandens arbejdsopgaver

Opgaver som bedemanden foretager i forbindelse med en begravelse eller bisættelse (evt. sammen med de pårørende) kan være:

 • Valg- og anskaffelse af:
  • Eventuelle sangere, musikere el.lign. til ceremonien
 • Udarbejdelse af et prisoverslag til de pårørende
 • Arrangere begravelsen/bisættelsen med kapel, kordegn og sognepræst
 • Rustvognskørsel (transport af afdøde til krematorium/gravsted)
 • Istandgørelse og eventuel påklædning af afdøde (inden ceremonien)
 • Afhentning af dødsattest på kapellet
 • Kontakt til kirkekontor og kordegn for at få lavet dødsanmeldelsen
 • Kontakt til kirkegården hvis afdøde skal begraves (for at købe klargøre graven, klargøre den osv.)
 • Kontakt til krematoriet hvis afdøde skal kremeres
 • Ansøgning om begravelseshjælp hos kommunen
 • Deltagelse i begravelse/bisættelse
 • Evt. indrykning af dødsannoncer i avisen

Udover ovenstående skal bedemanden også være i stand til at informere de pårørende om emner såsom pension, skifteret, økonomisk støtte til begravelsen osv.