Bibliotekar – Løn

Den gennemsnitlige løn for alle bibliotekarer i Danmark er kr. 39.650,52 pr. måned. Startlønnen for nyuddannede bibliotekarer er omkring kr. 29.500 pr. måned.

 

Om bibliotekarers løn

En bibliotekars løn afhænger bl.a. af hvilken sektor, bibliotekaren er ansat i. I skemaet nedenfor ses de gennemsnitlige bruttolønninger (inkl. pension) for bibliotekarer i de forskellige sektorer:

Ansættelsessektor kr./mnd.
Bibliotekar i den statslige sektor 39.990,34
Bibliotekar i den regionale sektor 41.535,70
Bibliotekar i den kommunale sektor 39.154,29
Bibliotekar i den private sektor 41.208,24

 

I den private sektor forhandles lønnen almindeligvis på individuel basis (dvs. direkte mellem bibliotekaren og arbejdsgiveren). I den statslige-, regionale samt kommunale sektor kan opdeles bibliotekarerne i to løngrupper:

  • Overenskomstansatte
  • Tjenestemandsansatte

Disse grupper har siden 1997 været underlagt et gammelt- og et nyt lønsystem. Lønsystemerne er opdelt i hhv. 16 og 8 trin, som bibliotekarerne indplaceres på efter alt efter deres uddannelse og anciennitet. I praksis findes der 10 forskellige løntabeller for overenskomstansatte og tjenestemænd i de statslige-, regionale samt kommunale sektorer.

 

Begge lønsystemer inkluderer desuden også mulighed for løntillæg. Herudover findes der andre lønmuligheder for chefer samt special- og chefkonsulenter. 

 

Overenskomsterne (og dermed løntabellerne) forhandles på årsbasis af Bibliotekarforbundet. Du kan se alle de aktuelle løntabeller og finde mere information om bibliotekarers løn generelt på Bibliotekarforbundets hjemmeside. Vær dog opmærksom på, at informationerne hos Bibliotekarforbundet udelukkende dækker deres medlemmer.