Bibliotekaruddannelsen

Bibliotekaruddannelsen har haft flere navne de seneste år (Informationsvidenskab og kulturformidling og tidligere biblioteks- og informationsvidenskab).

 

På samme måde har skolen, der oprindeligt hed Danmarks Biblioteksskole og var en professionsskole, skiftet navn til Det Informationsvidenskabelige Akademi og blev desuden et universitet.

 

IVA (Det Informationsvidenskabelige Akademi) var indtil 2013 det officielle uddannelsessted for bibliotekarer i Danmark, men i 2012/2013 fusionerede IVA med Københavns Universitet, hvilket bl.a. gav de studerende flere muligheder i forhold til tilvalg, valgfag og generel sammensætning af fag (uddannelsesstedet er derfor i dag udelukkende København).

 

Selve uddannelsen

Bibliotekaruddannelsen består af en 3 årig bachelor med mulighed for at læse videre på den 2 årig kandidatuddannelse i informationsvidenskab- og kulturformidling eller en på anden kandidatuddannelse.

 

Omdrejningspunktet i bibliotekaruddannelsen er organisation og formidling af information. Undervisningen inkluderer følgende emner:

 • Informationssøgning, -arkitektur, -indeksering, -strukturering og -formidling
 • Vidensformer, vidensmedier, videnstyring og digitale videnssystemer
 • Kommunikation (inkl. kommunikationsteorier og -platforme samt retorik)
 • Brugeradfærd og brugerstudier
 • Mediekultur, kulturplanlægning og kulturformidling
 • Bibliotek og samfund

IT og alle former for kommunikationsmedier er desuden centrale elementer i bibliotekaruddannelsen.

 

Adgang

Adgangskravet til bibliotekaruddannelsen er, at man har én af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Erhvervsuddannelse (eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

 

Videreuddannelse

Efter bacheloruddannelsen kan man tage en kandidatuddannelse i informationsvidenskab- og kulturformidling eller inden for et andet humanistisk område.

 

Vælger man kandidatuddannelsen i informationsvidenskab- og kulturformidling og færdiggør den, får man titlen cand.scient.bibl.