Bioanalytiker – Job

Mange færdiguddannede bioanalytikere arbejder i laboratorier på sygehuse, hvor de analyserer biologisk materiale (fra patienter) som f.eks. blodprøver, vævsprøver, DNA o.lign. Andre bioanalytikere har mere direkte kontakt med patienter, læger eller øvrigt sundhedspersonale.

 

Herudover kan bioanalytikere finde arbejde i virksomheder der beskæftiger inden for sundhedssektoren. En del beskæftiger sig f.eks. med salg af laboratorieudstyr, udvikling og fremstilling af medicin osv.

 

Arbejdspladsen

Typiske arbejdspladser for en bioanalytiker kan være:

 • Hospitalslaboratorier
 • Specialiserede laboratorier
 • Fertilitetsklinikker
 • Universiteternes forskningsafdelinger
 • Større foreninger i sundhedssektoren

 • Virksomheder inden for bioteknologien
 • Virksomheder inden for medicinalindustrien
 • Ulandsprojekter
 • Forskellige former for lægehuse, sundhedsklinikker o.lign.

Jobområder

Bioanalytikere bliver typisk ansat inden for følgende jobområder:

 • Klinisk biokemi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk fysiologi
 • Nuklearmedicin
 • Klinisk cytologi
 • Histologi
 • Klinisk neurofysiologi
 • Osteoporose
 • Molekylærbiologi

 • Retsmedicin
 • Klinisk genetik
 • Hæmatologi
 • Hæmostase
 • Fertilitet
 • Almen praksis og sundhedscentre
 • Medicinal- og biotekindustrien
 • Human ernæring
 • Veterinærområdet

Stillingsbetegnelser

Stillingsbetegnelser (eller jobbeskrivelser) blandt bioanalytikere inkluderer:

 

– Forsker

 

– Specialist

 

– Lederstillinger:

 • Chefbioanalytiker
 • Ledende bioanalytiker
 • Afdelingsbioanalytiker
 • Uddannelseschef eller uddannelsesleder
 • Kvalitetschef
 • Leder i medicinalindustrien
 • Leder på professionshøjskolen
 • Projektleder
 • Sikkerhedsleder

– Tværgående stillinger:

 • Projektkoordinator
 • Udviklingsbioanalytiker
 • Arbejdsmiljøkonsulent

 

– Undervisere:

 • Bioanalytikerunderviser i Regionerne
 • Bioanalytikerunderviser på professionshøjskolen
 • Uddannelseskoordinator
 • Klinisk vejleder
 • Censor
 • Efteruddannelseskonsulent

 

 

Videreuddannelse og job

Efter- og videreuddannelse kan være med til forbedre jobmuligheder (inden for sundhedsområdet) og bl.a. hjælpe bioanalytikere til at få følgende jobs:

 • Chefbioanalytiker
 • Forskerstilling
 • Undervisningsjobs
 • Projekt- og udviklingsarbejde
 • Job som IT konsulent
 • Forskellige job- og karrieremuligheder i biotekindustrien

 

Du kan læse mere om jobmulighederne for bioanalytikere på dbio.dk