Bioanalytiker – Løn - Joblexia.com

Bioanalytiker – Løn

Her ses nogle af lønforskellene på bioanalytikere i Danmark:

Bioanalytikerens stilling kr./mnd.
Bioanalytiker i den offentlige sektor 36.193,60
Bioanalytiker i den private sektor 40.765,82
Mandlige bioanalytikere 40.722,30
Kvindelige bioanalytikere 35.918,31
Bioanalytiker i en lederstilling -
Bioanalytiker uden lederansvar 39.181,50
Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Læs evt. mere her

Gennemsnitslønnen for alle bioanalytikere i Danmark er kr. 39.676,22 pr. måned. Nyuddannede bioanalytikere tjener i gennemsnit kr. 27-30.000 pr. måned.

 

Faktorer der påvirker lønnen

Hovedparten af oplysningerne herunder stammer fra rapporten “Privatansatte bioanalytikeres vilkår” fra dbio.dk

  • Arbejdsopgaver: Lønforskellens størrelse hos bioanalytikere afhænger bl.a. af hvilke arbejdsopgaver, der varetages i de enkelte jobs. Selvom f.eks. privatansatte bioanalytikere generelt har en højere løn end offentligt ansatte, kan karakteren af de daglige arbejdsopgaver altså være med til at ændre lønnen, så en offentligt ansat bioanalytiker i praksis kan få højere løn end en privatansat
  • Fertilitetsklinikker: Blandt bioanalytikere ansat i den private sektor – som generelt er de højest lønnede – er det bioanalytikerne, der arbejder i fertilitetsklinikker, som har den højeste gennemsnitlige månedsløn. Dette hænger angiveligt sammen med 3 faktorer: 1) bioanalytikere der er kvalificerede til at arbejde i fertilitetsklinikker, er meget specialiserede, 2) der er høj konkurrence om denne gruppe af bioanalytikere og 3) fertilitetsklinikkerne er generelt økonomisk velstillede
  • Overenskomst: Bioanalytikere der er medlem af en fagforening, har ofte højere lønninger end andre bioanalytikere
  • Videreuddannelse og erhvervserfaring: Relevant videreuddannelse og erhvervserfaring kan være med til at hæve lønnen – eller i hvert fald stille bioanalytikeren bedre ved lønforhandling

Andre artikler om bioanalytikere: