Biolog – Job

Jobmulighederne for nyuddannede biologer har de senere år været mindre gode, selvom der generelt er mulighed for ansættelse inden for mange forskellige arbejdsområder.

 

Udover jobs i erhvervslivet kan biologer ansættes i de offentlige-, statslige- eller kommunale sektorer. Herudover finder en del biologer jobs inden for undervisning på f.eks. gymnasier, universiteter osv.

 

Mulighederne for at finde et job som biolog afhænger i høj grad af, hvilke(t) fag man vælger at specialisere sig i. Herudover er en kandidatuddannelse samt relevant arbejdserfaring naturligvis også klare fordele.

 

Kompetencer

Udover at man som biolog naturligvis opnår en grundliggende viden om de vigtigste biologiske fagområder, lærer man at:

 • Arbejde med levende organismer
 • Tilegne sig ny biologisk viden på videnskabeligt niveau
 • Indsamle, afgrænse, formulere, vurdere og analysere biologiske problemstillinger
 • Finde de mest hensigtsmæssige løsninger på problemerne
 • Fortolke forsøgsresultater (egne såvel som andres) og sætte dem i erhvervs- og samfundsmæssige sammenhænge

 

Arbejdspladser

Biologer får typisk job på arbejdspladser såsom:

 

Undervisning

 • Universiteter
 • Andre videregående uddannelser
 • Gymnasiale uddannelsessteder
 • Folkeskoler
 • Andre læreanstalter

Instanser

 • Staten (f.eks. ministerier)
 • Kommuner eller regioner
 • Offentlig forvaltning
 • Miljøorganisationer
 • Store foreninger

Virksomheder

 • Biotekvirksomheder
 • Medicinalvirksomheder
 • Patentvirksomheder
 • Ingeniørvirksomheder
 • Forlagsvirksomheder
 • Medievirksomheder
 • Rådgivningsvirksomheder
 • Virksomheder i landbrugssektoren
 • Virksomheder i fiskerisektoren
 • Industrivirksomheder

 

Arbejdsområder

Biologer arbejder typisk inden for følgende områder:

 • Forskning
 • Forvaltning
 • Rådgivning

 • Undervisning
 • Formidling
 • Analyse