Biolog – Uddannelse (biologi)

For at blive uddannet biolog skal man tage bacheloruddannelsen i biologi på universitetet.

 

Omdrejningspunktet i uddannelsen er liv på jorden; man lærer altså om levende organismer – dvs. om alt fra mennesker, dyr og planter til mikroskopiske organismer såsom virus, bakterier og svamp – og deres opståen, opbygning og indvirkning på hinanden.

 

Biologi er imidlertid ekstremt stort emne og uddannelsen indeholder derfor kun en introduktion til de fleste af biologiens områder. Herved får man som elev en bred viden om biologi samt et godt grundlag for at specialisere sig i netop det område, man finder mest interessant og tiltalende.

Emnerne der undervises i på biologistudiet, inkluderer:

 • Zoologi
 • Botanik
 • Genetik
 • Genteknologi
 • Økologi

 • Fysiologi
 • Biokemi
 • Molekylærbiologi
 • Populationsbiologi

 • Evolutionær biologi
 • Cellebiologi
 • Mikrobiologi
 • Feltbiologi

Analyser

Et af de primære mål med uddannelsen er, at eleven skal tilegne sig evnen til at kunne analysere levende organismers indflydelse på deres omgivelser såvel som deres egen eksistens og trivsel.

 

Analyserne foregår på teoretisk såvel som metodisk plan og selve undervisningen foregår derfor på tradiotionel vis ved f.eks. forelæsninger og opgaver såvel som i naturen ved f.eks. feltundersøgelser. Herudover inddrages projektarbejde, laboratoriearbejde og PC-arbejde, der ofte også inkluderer eksperimenter.

 

Biologens profil

Hvis man har interesse for naturen, dyr, mennesker og i det hele taget livet som organisme, er biologi et oplagt studievalg.

 

Herudover skal man som biologistuderende regne med, at tilbringe en del tid i laboratoriet såvel som felten – og det er naturligvis en fordel, at man trives i disse arbejdsmiljøer.