Børsmægler – Job

Et job som børsmægler indebærer typisk en eller flere af følgende arbejdsopgaver:

 • Handel med aktier, obligationer eller andre værdipapirer
 • Handel med virksomheder, råvarer eller andre værdier
 • Analyse af økonomiske nøgletal

I princippet er arbejde som vekseler eller valutahandler meget tæt på arbejdet som børsmægler, men eftersom de to jobtyper ikke har deres daglige virke på børsen, falder de i en kategori for sig.

 

Personlige kvalifikationer

Følgende karakteristika er fordelagtige i jobbet som børsmægler:

 • At være god til tal og have evne for handel (købmandsskab)
 • Kommunikation med mange forskellige mennesker (ofte via telefon)
 • Interesse for økonomi, handel og udviklingen i samfundet
 • At følge med i dansk såvel som international økonomi og politik

Eftersom jobbet som børsmægler er meget resultatorienteret og fordi man er i direkte kontakt med større pengebeløb dagligt, følger der også et forholdvist stort ansvar med arbejdet. Ansvaret medfører ofte lange arbejdsdage og kan i perioder være stressende. Til gengæld har børsmæglere også mulighed for at få ganske høje lønninger – typisk i kraft af kommissioner.

 

Herudover bør det nævnes, at jobmulighederne for børsmæglere forbedres betydeligt, hvis de har en relevant længerevarende uddannelse (f.eks. en kandidatuddannelse i økonomi og et HD-speciale i finansiel rådgivning).

 

Arbejdspladser

Børsmæglere kan få job i:

 • Investeringsbanker
 • Børsmæglerselskaber
 • Fondsmæglerselskaber
 • Banker og sparekasser

 • Pensionskasser
 • Kreditforeninger
 • Realkreditinstitutter
 • Andre finansielle virksomheder

Herudover kan børsmæglere også arbejde selvstændigt – f.eks. med investeringsrådgivning af egne kunder.