Børsmægler – Løn

Den gennemsnitlige løn for alle børsmæglere i Danmark er kr. 54.514,53 pr. måned.

 

Faktorer der påvirker lønnen

Børsmægleres lønninger afhænger især af følgende faktorer:

  • Kommissioner: Langt de fleste børsmæglere har kommissionsstrukturer indarbejdet i deres løn. Hvilke kommissioner der gives, afhænger af arbejdets art samt af børsmæglerens lønforhandling med sin arbejdsgiver eller kunder. Mæglere der f.eks. lever af at handle aktier og værdipapirer for kunder, får typisk en kommission hver gang en aktie handles. Mæglere der arbejder med køb og salg af virksomheder, får typisk en kommission hver gang en virksomhed handles osv.
  • Markedsudviklingen: Selvom børsmæglere både tjener penge i gode og dårlige økonomiske tider, er der ingen tvivl om, at der i faget generelt tjenes flest penge i de gode tider. De rekordhøje lønninger blandt børsmæglere – som man af og til læser om i medierne – udbetales næsten altid når økonomien går forholdvist godt (typisk når der er tendenser til stigning på aktiemarkederne)
  • Talent, ansvar og arbejde: Arbejdet som børsmægler kræver en del talent og indebærer meget ansvar såvel som arbejde. Alle disse faktorer er medvirkende til, at børsmæglere kan få forholdsvis høje lønninger. Talentet er dog én af de faktorer, der for alvor kan gøre forskel på lønningerne blandt børsmæglere
  • Ansættelsessted: Selvom børsmæglere har forholdvist gode muligheder for at få høje lønninger uanset hvor de er ansat, vil ansættelse i nogle af de største banker og børsmæglerselskaber unægteligt give bedre grundlag for højere lønninger. Dette hænger sammen med, at de store og veletablerede virksomheder i branchen også har nogle af de største kunder, hvilket giver børsmægleren adgang til de største mængder kapital (til investering) og dermed mulighed for de største kommissioner.