Bogholder – Job

Selvom jobtitlen “bogholder” ikke er særligt veldefineret og måske bruges lidt løst i erhvervslivet, betegner den i dag normalt den person, der er ansvarlig for, at virksomhedens regnskaber (som typisk løbende udarbejdes af regnskabmedarbejdere) er korrekte, inden de videresendes til virksomhedens revisor.

 

En bogholders job indebærer således normalt mere ansvar end regnskabsassistenternes og typisk mindre end regnskabschefens.

 

I dag bruges titlerne “bogholder” og “regnskabschef” dog ofte om den samme stilling, ligesom titlen “controller” også i stigende grad anvendes.