Brandmand – Job

At være brandmand er bogstaveligt talt lokalt job, idet arbejdet normalt foregår i lokalområdet, ligesom det kræves at man bor tæt på den lokale brandstation. I praksis skal man kunne møde op på brandstationen inden for 5 minutter fra modtagelse af alarm.

 

Omdrejningspunktet i jobbet som brandmand er udrykninger; og dette er typisk til brand, eksplosioner og ulykker.

 

I kølvandet på en udrykning følger typisk oprydningsarbejde og evt. også forebyggende arbejde, der skal forhindre yderligere skader.

 

Frivillig, deltid og fuldtid

I modsætning til de fleste andre fag findes der inden for brandmandsfaget en tradition for, at nogle arbejder på helt frivillig basis og andre på deltid eller fuldtid.

  • Frivillige brandmænd modtager ikke løn for deres arbejde og er af samme årsag en efterspurgt gruppe. For frivillige brandmænd er det værdier såsom kammeratskab, udfordringer, spænding og uddannelse, der vægter og motiverer. Desuden føler mange sig tiltrukket af ideen om, at gøre en forskel i deres lokalsamfund
  • Deltidsbrandmænd er den største gruppe af brandmænd i Danmark og er typisk timelønnede. Deltidsbrandmænd har et fuldtidsjob – der ikke nødvendigvis har noget med redningsarbejde at gøre – ved siden af deres job som brandmand. Der er generelt mangel på deltidsbrandmænd og jobmulighederne er derfor gode
  • Fultidsbrandmænd er der ikke så stor efterspørgsel på, idet behovet er forholdsvist småt. Dette hænger sammen med, at de opgaver som brandmænd varetager, ikke opstår hele tiden. Fuldtidsbrandmænd er enten timelønnede eller fastlønnede

Herudover kan værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen også blive brandmænd.

 

Karrieremuligheder

Hvis man er god til sit job, har man som brandmand mulighed for at blive forfremmet til følgende:

  • Brandinspektør
  • Brandchef
  • Vagtcentralleder
  • Stationschef

  • Holdleder
  • Indsatsleder
  • Beredskabschef

Nogle af ovenstående stillinger kræver videreuddannelse – og de fleste af dem kan nemmere nås, hvis man vælger at videreuddanne sig.