Brandmand – Løn

Her ses nogle af lønforskellene på brandmænd ansat i forskellige samfundssektorer:

Ansættelsessektor Løn (kr./mnd.)
Den private sektor 36.740,70
Den offentlige sektor 34.066,93
Den kommunale sektor 34.202,52

Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Læs evt. mere her

 

Den gennemsnitlige løn for alle brandmænd i Danmark er kr. 34.564,28 pr. måned.

 

Flere fakta om brandmænds lønninger

  • En timelønnet brandmand tjener i gennemsnit kr. 32.839,35 pr. måned og kr. 204,82 pr. time*
  • En fastlønnet brandmand tjener i gennemsnit kr. 34.809,46 pr. måned og kr. 217,11 pr. time*

*Tallene repræsenterer bruttolønninger og inkluderer pension og ATP

 

Brandmandsfaget er i øvrigt specielt, fordi der findes frivillige brandmænd såvel som brandmænd ansat på både deltid og fuldtid (heltid). Den største gruppe af brandmænd er de deltidsansatte, der som regel er timelønnede. Frivillige brandmænd modtager ingen former for løn.

 

Der findes også forskellige lederstillinger inden for brandmandsfaget – f.eks. brandchef, brandinspektør og stationschef – hvor lønningerne typisk er højere end for deltids- eller fuldtidsbrandmænd.