Buschauffør – Løn

Fakta om buschaufførers lønninger

  • Den gennemsnitlige løn for alle buschauffører i Danmark er kr. 28.233,36 pr. måned
  • Startlønnen for en buschauffør er typisk omkring kr. 22-23.000 pr. måned, men kan variere meget alt efter hvor man ansættes (virksomhed og landsdel). Lønnen suppleres desuden af forskellige tillæg
  • Arbejdets art kan også have stor betydning for lønnen; buschauffører der kører om natten kan f.eks. have en væsentligt højere løn end buschauffører der arbejder om dagen. På samme måde vil arbejde på forskudte tidspunkter eller uden for den normale arbejdsplan typisk medføre løntillæg eller andre former for honorering
  • For en del buschauffører afgøres lønnen af overenskomsten mellem fagforbund og arbejdsgiver
  • Relevant arbejdserfaring kan meget ofte være med til at hæve lønnen, når en buschauffør ansættes hos en ny arbejdsgiver
  • Nordjyllands Trafikselskab lavede i 2008 en undersøgelse blandt deres 400 buschauffører, der viste at faktorer såsom “Kolleger og det sociale miljø”, “Arbejdsforhold” og “Ansvarsfuldt hverv” for de flestes vedkommende var vigtigere end “Lønnen”