Buschauffør – Uddannelse

Man kan blive buschauffør på 2 måder:

 • Personbefordringsuddannelsen
 • Arbejdsmarkedsuddannelser

Målet for begge uddannelser er at uddanne ansvarlige buschauffører, der kører på en hensynsfuld, sikker og økonomisk måde.

 

Primære forskelle

I skemaet nedenfor kan du se de væsentligste forskelle på de to uddannelser:

Personbefordringsuddannelsen Arbejdsmarkedsuddannelser
Varighed 3 år 6 uger
Pris Gratis kr. 0-5.000*
Løn Elevløn (og ellers mulighed for SU) Ingen

*Prisen afhænger af om du er på dagpenge, kontanthjælp eller i job samt din uddannelsesmæssige baggrund

 

Du kan læse mere om de enkelte uddannelser i det følgende.

 

Personbefordringsuddannelsen

Personbefordringsuddannelsen er en erhvervsuddannelse (EUD), der varer 3 år. Uddannelsen kan afsluttes på følgende måder:

 • Buschauffør med speciale
  • i bybus- og rutebilkørsel (varighed: 3 år)
  • i international turistbuskørsel (varighed: 3 år)
 • Kørselsdisponent (varighed: 4 år)
 • Rutebilchauffør/turistbuschauffør (varighed: 1 år og 6 mdr.)

Uddannelsen er gratis og såfremt man har en uddannelsesaftale, ydes der elevløn under skole- og praktikforløbet. Lønnen starter på kr. 8.500 og slutter på kr. 11.500 (tallene er omtrentlige).

 

Adgangskravet til personbefordringsuddannelsen er, at man har opfyldt sin undervisningspligt – dvs. afsluttet folkeskolens 9. klasse.

 

Undervisning

Der undervises bl.a. i følgende emner på personbefordringsuddannelsen:

 • Miljørigtig og økonomisk kørsel
 • Sikker, hensynsfuld og forsvarlig kørsel
 • Grundlæggende færdigheder inden for personbefordring
 • Almindelig vedligeholdelse af køretøjet
 • Elementære chaufførfunktioner (f.eks. sikring af passagerer og bagage, befordring af bevægelseshæmmede,  befordringsdokumenter, sprog o.lign.)

 

Arbejdsmarkedsuddannelser

Der findes en række arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), der kan uddanne dig til buschauffør hurtigere end personbefordringsuddannelsen. Arbejdsmarkedsuddannelserne består af et grundkursus der var alt fra nogle dage til flere uger – den typiske længde der dog 6 uger.

 

Der findes ingen særlige adgangskrave til arbejdsmarkedsuddannelserne til buschauffør. For ledige er en bekræftelse på betaling fra en A-kasse eller et Jobcenter dog nødvendig.

 

Undervisning

Der undervises bl.a. i følgende emner på arbejdsmarkedsuddannelserne:

 • Bussens opbygning
 • Færdselslære
 • Rationel kørsel
 • Love og regler
 • Sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed

 

Uddannelsesmæssige baggrunde

I skemaet nedenfor kan du se de uddannelsesmæssige baggrunde blandt buschauffører i Danmark:

Procentdel Uddannelsesmæssig baggrund
41% Ufaglærte
24% Håndværksmæssig uddannelse
22% Erhvervsuddannelse (EUD)
11% Gymnasial uddannelse
8% Videregående uddannelse
6% Mellemlang videregående
2% lang videregående uddannelse
24% Anden uddannelse

Kilde: Hvor skal vi hen? 

 

Videreuddannelse

Buschauffører har mulighed for at videreuddanne sig på på forskellige uddannelser og kurser, der udbydes af:

 • Transporterhvervene
 • Arbejdsmarkedsuddannelsescentrene
 • Private uddannelsessteder (som f.eks. UCplus)
 • Forskellige køreskoler

 

Særlige regler for buschauffører

Reglerne nedenfor gælder for alle buschauffører – uanset uddannelse:

 • For at tage kørekort til bus skal man være fyldt 21 år
 • Chauffører i alderen 21-23 år må kun køre rutekørsel på strækninger over 50 km
 • Buschaufføren være fyldt 23 år og have mindst 2 års erfaring som lastbil- eller busfører for at køre international kørsel

Læs evt. også om den lovpligtige efteruddannelse for chauffører i EU her