Business/Financial controller – Job

I nogle virksomheder – især de større – er der forskel på, hvilke opgaver der løses af hhv. Business controllere og Financial controllere.

 

Forskellen kan overordnet set skitseres således:

 • En Business controllers job handler om økonomistyring, rentabilitet og ledelse
 • En Financial controllers job tager sit udgangspunkt i virksomheders regnskaber

Controllere arbejder generelt med:

 • Regnskab
 • Likviditet
 • Budgetter
 • Økonomiske problemstillinger

Controllere kan enten arbejde med en virksomheds interne økonomi eller udadrettet i en mere rådgivende funktion. Herudover er der også jobmuligheder i revisionsbranchen.

 

Nedenfor kan du læse mere om de specifikke arbejdsopgaver for hhv. Business controllere og Financial controllere.

 

Business controller

Et job som Business controller inkluderer typisk arbejde med:

 • Budgetter
 • Investeringsbudgetter
  • Business Cases
 • Investeringer og bevillinger
 • Ledelsesrapporter
 • KPI’er
 • Regnskabsaflæggelse

Som Business controller kommer du desuden til at fungere som forretningspartner for virksomhedens afdelings- og funktionsledere.

 

Financial controller

Et job som Financial controller inkluderer typisk:

 • arbejde med månedsrapportering
 • opfølgning på performance
 • en rolle som finansiel sparringspartner
 • analyse af regnskaber, nøgletal o.lign.
 • Styring, kontrollering og optimering af lagersituationen
 • arbejde med indkøbsbudgetter
 • Formidling af resultater i organisationen