Business/Financial controller – Uddannelse

Financial controller og Business controller er to titler, der ofte overlapper hinanden og den betydningsmæssige forskel er normalt blot, at:

 • en Financial controller primært beskæftiger sig med regnskabsudarbejdelse
 • hvor en Business controller økonomistyring og rentabilitet

Forvirringen bliver heller ikke mindre af, at uddannelsen Financial controller førhen hed Business controller – og på trods af naveskiftet er indholdet af uddannelsen fortsat det samme.

 

Formål

Formålet med uddannelsen Financial controller er at kvalificere den studerende til at kunne arbejde med økonomi – hvilket især vil sige økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling – i erhvervslivet.

 

Uddannelsen er en kort og meget målrettet vej til et job i en økonomifunktion – nationalt såvel som internationalt.

 

Varighed og opbygning

Financial controller er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år og giver titlen Financial Controller (AK).

 

Uddannelsen består af en fællesdel, der totalt strækker sig over 3 semestre og specialisering i 4. semester. Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt.

 

Fagene på uddannelsen

På 1. – 3. semester har du følgende fag:

 • Økonomi
  • Eksternt regnskab
  • Økonomistyring
  • Skatte- og momsret
 • Revision
 • Controlling
 • Erhvervsøkonomi
 • Samfundsøkonomi, data og metode
 • Erhvervsjura
 • Virksomhedens strategiske styring
 • Kommunikation og samarbejde
 • Valgfag (på 3. semester)


4. semester inkluderer følgende:

 • Praktikophold på 3 måneder (i Danmark eller i udlandet)
 • Afsluttende eksamensprojekt

 

Adgangskrav

Adgangskravet for at blive optaget er følgende:

 • En gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • Kontoruddannelse med speciale
 • Finansuddannelsen
 • Anden relevant uddannelse