Butiksassistent – Løn

I Danmark er den gennemsnitlige månedsløn for butiksmedhjælpere der beskæftiger sig med salgsarbejde kr. 23.802,17. Dette tal inkluderer pension og ATP og stammer fra Danmarks Statistik.

 

Fagforening

Lønnen for butiksassistenter der er medlem af en fagforening, tager udgangspunkt i fagforeningens overenskomst med de forskellige arbejdsgivere (butikker), hvilket næsten altid er favorabelt for den ansatte.

Fagforeningen HK har f.eks. to forskellige overenskomster (Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DIO 2). Deres lønvilkår i forhold til butiksmedhjælpere kan ses i skemaerne nedenfor:

 

Unge under 18 år

Faglig status/overenskomst Dansk Erhverv Arbejdsgiver DIO 2
Ufaglært kr. 57,81 kr. 62,24
Faglært kr. 66,44 kr. 62,24
Faglært (ansat efter 01.05.12) kr. 60,26 kr. 62,24

 

Unge over 18 år

Faglig status Begge overenskomster
Ufaglært kr. 106,11
Butiksmedhjælpere kr. 110,79
Faglært kr. 115,47

 

Efter 1 års ansættelse i virksomheden får unge over 18 år desuden et løntillæg for anciennitet på kr. 2,70 pr. time (DEA) og kr. 3,45 pr. time (DIO 2). Disse tillæg gives dog ikke til elever.

 

Herudover ydes der også løntillæg for arbejde på særlige tidspunkter (kr. 11,88 – 47,60 pr. time afhængigt af hvornår der arbejdes).