Butiksassistent – Uddannelse

Man kan blive butiksassistent vha. følgende uddannelser:

  • Detailhandelsuddannelse med specialer
  • Erhvervsgrunduddannelse

Herudover er det også muligt, at blive butiksassistent via andre handelsorienterede uddannelser – som f.eks. handelsøkonom – men disse uddannelsesveje er ikke så almindelige i forhold til at få arbejde som butiksassistent, idet de giver kvalifikationer, der ikke er nødvendige for butiksassistenter.

 

Detailhandelsuddannelse med specialer

Den mest almindelige uddannelsesmæssige vej til jobbet som butiksassistent er via detailhandelsuddannelsen med specialer. På denne uddannelse det uddannelsen som butiksmedhjælper eller salgsassistent, der er relevante.

 

Uddannelsen til salgsassistent varer 4 år i alt og er opdelt i 2 trin (hvert trin varer 2 år). Når man har gennemført trin 1, er man uddannet butiksmedhjælper og kan allerede her fungere som butiksassistent. Eftersom trin 1 består af 1 års skolegang og 1 års praktik, tilbringer man i praksis kun 1 år på skolebænken.

 

Hvis man vil, kan man videreuddanne sig til salgsassistent, hvilket tager yderligere 2 år. I skemaet nedenfor ses uddannelsernes opbygning og sammenhæng:

 

Uddannelsen til butiksassistent kan ske på detailhandelsuddannelsen

 

Erhvervsgrunduddannelse

Erhvervsgrunduddannelsen består primært af praktik og kun ganske lidt traditionel undervisning. Man har desuden indflydelse på indholdet af uddannelsen, idet den sammensættes i samarbejde mellem eleven og en UU-vejleder.

 

Varigheden er som regel 2 år, men kan i nogle tilfælde være 1/2 år kortere eller 1 år længere (dvs. hhv. 1 1/2 og 3 år).

 

For kommende butiksassistenter foregår praktikken i en eller flere butikker – f.eks. supermarkeder, varehuse eller minimarkeder – og sikres vha. en praktikaftale. Erhvervsgrunduddannelsen kan dog også rettes mod andre fag, såsom: gartner, pædagog, køkkenmedhjælper, smed m.fl.