Butikschef – Job

Et job som butikschef kræver gode egenskaber som leder, chef og kollega. Som butikschef har man typisk adskillige ansatte under sig og bærer samtidig ansvaret for butikkens daglige drift.

 

Det er desuden butikschefens opgave, at optimere af butikkens salg for at øge omsætningen og dermed forbedre de overordnede resultater.

 

Jobbet som butikschef indebærer altså mange forskellige arbejdsopgaver og ansvarsområder, hvilket på én gang både kan være berigende og stressende.

 

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne der varetages af en butikschef, er typisk:

 • Varetagelse af butikkens medarbejdere – inklusiv:
  • Ansættelse, oplæring og fyring
  • Ledelse, motivation og engagement
  • Optimal personalesammensætning
 • Optimal indretning af butikken optimalt (samt løbende justering af indretningen)
 • Udvikling af butikken inden for butikskædens koncept
 • Overordnet varehåndtering (f.eks. varebestilling, varepræsentation, mindskning af svind osv.)

 

Ansvarsområder

Et job som butikschef indebærer typisk ansvar inden for følgende områder:

 • Butikkens daglige drift og overordnede resultater
 • Opretholdelse og forbedring af butikkens standard
 • Medarbejdernes fremmøde, indsats, fravær og generelle trivsel
 • At lede, motivere og oplære medarbejderne
 • Overordnet varehåndtering (inkl. varebestilling, varepræsentation, mindskning af svind osv.)