Butiksmedhjælper – Uddannelse

Uddannelsen til butiksmedhjælper – eller butiksmedhjælperuddannelsen – er en del af salgsassistentuddannelsen, hvilket igen er en del af detailuddannelsen med speciale.

 

Butiksmedhjælperuddannelsen varer 2 år og består af 1 års skolegang (grundforløb) og 1 års praktik kombineret med skolegang (hovedforløb).

 

I praksis betyder dette, at man kan gå i skole 1 år og derefter begynde at arbejde (i praktikken). Den samlede uddannelsestid er dog kortere, hvis man i forvejen har en gymnasial eksamen el.lign.

 

Efter uddannelsen

Når praktikperioden (hovedforløbet) er slut, kan man fortsætte med at arbejde eller tage uddannelsen til salgsassistent, hvilket tager yderligere 2 år. Du behøver dog ikke starte med det samme; du kan vente og senere hen vende tilbage til uddannelsen til salgsassistent.

 

Nedenfor ses en skematisk oversigt over detailuddannelsen med speciale / salgsassistentuddannelsen / butiksmedhjælperuddannelsen:

 

Butiksmedhjælperuddannelsen varer 2 år

 

 

Adgangskrav

Adgangskravet til uddannelsen til butiksmedhjælper er, at du har bestået følgende fag:

 • Dansk, niveau E
 • Erhvervsøkonomi, niveau E
 • IT, niveau E
 • Salg & Service, niveau D
 • Engelsk, niveau E
 • Samfundsfag, niveau E

 

Selve uddannelsen

På butiksmedhjælperuddannelsen undervises man i følgende:

 • Kundebetjening
 • Skiltning
 • Varepræsentation
 • Varebestilling

 • Reklamationer
 • Betalingsbetingelser
 • Reklameindsats
 • Markedsføring

Butiksmedhjælperuddannelsen gør kundebetjening og varehåndtering til dine spidskompetencer og kvalificerer dig til at arbejde i butikker.