Byggetekniker – Job

En byggetekniker får typisk job i følgende virksomhedstyper:

 • Byggevareproducenter
 • Byggevareleverandører
 • Arkitektvirksomheder
 • Ingeniørvirksomheder
 • Entreprenørvirksomheder

Selve arbejdet foregår typisk på tegnestuen eller kontoret såvel som på byggepladsen.

 

Kvalifikationer

Som bygningstekniker er følgende faglige kvalifikationer fordelagtige:

 • Matematik (især beregning)
 • Forhandlingsevne
 • Organisationstalent

 • Kommunikationsevne
 • Overblik
 • Sans for samarbejde

Byggetekniker vs. bygningskonstruktør

Arbejdsopgaverne og ansvarsområderne kan være meget ens for byggeteknikere og bygningskonstruktører.

 

De primære forskelle på de to jobs er, at byggeteknikeren i højere grad udfører de praktiske funktioner i samarbejde med byggeriets øvrige aktører (f.eks. arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere osv.), men i mindre grad deltager i projektering, projektstyring og konstruktion.

 

Læs evt. mere om jobbet som bygningskonstruktør her