Byggetekniker – Uddannelse

For at blive byggetekniker skal man tage byggeteknikeruddannelsen, som er en del af bygningskonstruktøruddannelsen.

 

På uddannelsen skal man efter 1. år vælge linjen bygningskonstruktion. Efter 6 måneder på bygningskonstruktionslinjen har man 2 valg:

 • At studere i yderligere 6 måneder og blive byggetekniker eller
 • At studere i yderligere 2 år og blive bygningskonstruktør

Dette betyder, at det totalt tager 2 år at blive uddannet byggetekniker.

 

Uddannelsens indhold

Byggeteknikeruddannelsen er bredspektret og kvalificerer eleverne til at koordinere de mange aspekter, der findes i et byggeprojekt.

Uddannelsen til byggetekniker består af:

 • Obligatorisk undervisning inden for følgende 5 emner:
  • Alment
  • Virksomheden
  • Produktion
  • Projektering
  • Registrering

 • Speciale
 • Praktik
 • Eksamen

4. semester

Det 4. (og sidste) semester er den uddannelsesmæssige periode, hvor byggeteknikere adskilles fra bygningskonstruktører. Her undervises i følgende:

 • Fremstilling og anvendelse af byggeprodukter
 • Byggeri i praksis
 • Administrativ, teknisk og økonomisk styring af byggevirksomheder
 • Mundtlig, skriftlig og grafisk kommunikation

 

Adgangskrav

Adgangskravet til byggeteknikeruddannelsen er én af følgende:

 • Gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • Erhvervsuddannelse (murer, anlægsstruktør, brolægger, bygningsstruktør, elektriker, snedker, maskinsnedker, teknisk designer, vvs-uddannelsen eller træfagenes byggeuddannelse)
 • Anden relevant erhvervsuddannelse
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Der er desuden specifikke adgangskrav til nogle af uddannelserne ovenfor.

 

 

Videreuddannelse

Hvis man som byggetekniker ønsker at videreuddanne sig, er det oplagt at færdiggøre uddannelsen til bygningskonstruktør, hvilket tager 1 ½ år (for uddannede byggeteknikere).

 

Herefter er mulighederne for videreuddannelse mange. De mest populære er arkitekt, ingeniør samt internationale uddannelser.