Bygningsingeniør – Job

Et job som bygningsingeniør handler først om fremmest om at planlægge og styre bygge- og anlægsprojekter.

 

Hertil kommer, at jobmulighederne er mange og varierede, idet bygningsingeniører ansættes inden for meget forskelligartede arbejdsområder og virksomhedstyper.

 

Herudover kan en bygningsingeniør også arbejde selvstændigt som f.eks. rådgiver eller developer.

 

Arbejdspladser

Typiske arbejdspladser for bygningsingeniører inkluderer:

 • Entreprenører
 • Ingeniørvirksomheder
 • Arkitektvirksomheder
 • Produktionsvirksomheder

 • Totalentreprisevirksomheder
 • Teknisk forvaltning (stat/kommune)
 • Virksomheder inden for el, varme, vand, telefoni, vindmøller el.lign.

 

Arbejdsopgaver

Eksempler på arbejdsopgaver der varetages af bygningsingeniører, inkluderer:

 • Projektering
 • Planlægning
 • Tilsyn og kontrol
 • Rådgivning
 • Undervisning

 • Udarbejdelse af tilbud
 • Forhandling af aftaler
 • Indgåelse af kontrakter
 • Byggesagsbehandling
 • Vurdering af byggerier

Projekterne der arbejdes på kan f.eks. være:

 • Boliger
 • Industrifaciliteter
 • Institutioner
 • Havne
 • Kystsikring
 • Veje
 • Trafikanlæg
 • Broer

 • Tunneller 
 • Kraftværker
 • Naturgasanlæg
 • Fjernvarmeanlæg
 • Vindmøller
 • Renseanlæg
 • Vandværker
 • Kloaksystemer

 

Kvalifikationer og kompetencer

Følgende kvalifikationer og kompetenceområder er nyttige i forhold til jobbet som bygningsingeniør:

 • Matematik
 • Fysik
 • Kemi

 • Analytiske evner
 • Planlægning
 • Overblik


Andre artikler om bygningsingeniører: