Bygningsingeniør – Løn

Gennemsnitslønnen for alle bygningsingeniører i Danmark er kr. 51.988,56 pr. måned.

 

Lønstatistik fra IDA

Ingeniørforeningen, IDA har lavet en lønstatistik i 2012, der bl.a. viser bruttolønningerne blandt deres medlemmer (opdelt i hhv. privat og offentligt ansatte):

 

Privat ansatte

Stillingsniveau Stillingsbetegnelse Bruttoløn 2012
Leder

Topchef

89.027
Leder Funktionsdirektør 85.884
Leder Afdelingschef/afdelingsleder 62.490
Uden lederansvar Funktionsleder/Projektchef 59.419
Uden lederansvar Projektleder 51.244
Uden lederansvar Chefkonsulent/Seniorkonsulent 57.172
Uden lederansvar Specialist 53.529
Uden lederansvar Ingeniør/Akademisk medarbejder/Konsulent 44.264
Alle   52.080

 

 

Offentligt ansatte

Stillingsniveau Stillingsbetegnelse Bruttoløn 2012
Leder

Topchef

81.763
Leder Funktionsdirektør 84.987
Leder Afdelingschef/afdelingsleder 60.267
Leder Kontorchef 62.927
Uden lederansvar Funktionsleder/Projektchef 53.517
Uden lederansvar Projektleder 46.819
Uden lederansvar Chef-, special- eller seniorkonsulent 51.386
Uden lederansvar Specialist 46.622
Uden lederansvar Ingeniør/Akademisk medarbejder/Konsulent 41.331
Alle   45.402

 

Det fremgår også af lønstatistikken, at begyndelseslønnen for nyuddannede privatansatte civilingeniører gennemsnitligt er kr. 35.739 pr. mnd. i år 2012 (lønnen var kr. 27.553 ti år tidligere i år 2002).