Bygningsingeniør – Uddannelse

Man kan uddanne sig til bygningsingeniør på flere måder, men den mest direkte af dem alle er en diplomingeniøruddannelse med speciale i byggeri (den officielle titel er “Diplomingeniør – bygning” men den kaldes også blot uddannelsen til bygningsingeniør eller bygningsingeniørstudiet).

 

På bygningsingeniørstudiet lærer man udarbejde planer for større byggeprojekter – hvilket på fagsprog kaldes projektering.

 

Byggeprojekterne kan være alt fra huse, butikscentre eller industrifaciliteter til veje, broer eller tuneller. Herudover kan projekterne også være anlæg som f.eks. kloaksystemer, renseanlæg, fjernvarme osv.

 

Uddannelsens indhold

Emner der undervises i på uddannelsen til bygningsingeniør inkluderer:

  • Husbygning
  • Bygningsprojektering
  • Konstruktionsdesign
  • Konstruktioner i træ, stål og beton
  • Beregning af bærende konstruktioner
  • Analyse af energibehov
  • Bygningsinstallationer
  • Grundvandsstrømninger
  • Styrkelære og deformationsberegning
  • Geometri og lineær algebra

  • Lastberegning
  • Innovation
  • Kvalitetssikring
  • Vandindvinding
  • Afløbsteknik
  • Vandforsyning
  • AutoCAD
  • Statik
  • Materialelære
  • Fundering

  • Elementbyggeri
  • Anlægsteknik
  • Vejbygning
  • Mekanik
  • Hydraulik
  • Geoteknik
  • Teknisk tegning
  • Landmåling
  • Jordforurening
  • Miljøteknologi

På bygningsingeniørstudiet lærer man desuden også at forhandle aftaler, indgå kontrakter, udarbejde tilbud og planlægge samt styre selve bygge-/anlægsarbejdet.

 

Herudover undervises der også i forskellige studieteknikker – såsom:

  • Videnskabsteori
  • Projektmetodik
  • Projektbeskrivelse
  • Problemformulering

  • Studieteknik
  • Litteratursøgning
  • Gruppedannelse
  • Præsentationsteknik

 

Andre kvalificerende uddannelser

Som nævnt i starten af denne artikel er bygningsingeniørstudiet ikke den eneste uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde som bygningsingeniør. Andre relevante professionsbacheloruddannelser og bacheloruddannelser kan være:

  • Diplomingeniør – arktisk teknologi
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeri og anlæg
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygningsdesign
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) i by-, energi- og miljøplanlægning

Relevante kandidatuddannelser inkluderer:

  • Teknisk videnskab (civilingeniør) i konstruktionsteknik
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) eller cand.scient.techn. i byggeledelse
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygge- og anlægskonstruktion
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) i byggeteknologi
  • Teknisk videnskab (civilingeniør) i indeklima og energi