Bygningskonstruktør – Job

En bygningskonstruktørs primære opgave er at sørge for, at hele byggeprocessen forløber som den skal og at alle parter (arkitekter, ingeniører, entreprenører osv.) arbejder korrekt sammen – dvs. bygningskonstruktøren er bindeleddet mellem alle aktørerne i byggeriet.

 

Eftersom det er bygningskonstruktøren, der udvikler og leder byggeriet, er det også bygningskonstruktøren, der bærer det overordnede ansvar for, at byggeriet forløber som det skal.

 

Arbejdsplads

Typiske ansættelsessteder for bygningskonstruktører kan være hos:

 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Byggevareproducenter
 • Byggevareleverandører
 • Boligselskaber
 • Ejendomsselskaber
 • Andre administrationsselskaber

 • Entreprenører
 • El-, varme-, telefonselskaber osv.
 • Forsikringsselskaber
 • Banker eller kreditforeninger
 • Brancheorganisationer
 • Undervisning/instruktion
 • Teknisk forvaltning (stat/kommune)

Arbejdsområder

Bygningskonstruktører arbejder med alle aspekter af byggeri – både de teoretiske på tegnestuen og de praktiske på byggepladsen. Bygningskonstruktører beskæftiger sig f.eks. med følgende typer byggeri:

 • Nybyggeri
 • Renovering
 • Tilbygning
 • Ombygning

 • Anlægsarbejde – f.eks.
  • Kloakering
  • Brobygning
  • Tunnelbygning

Daglige arbejdsopgaver

De daglige arbejdsopgaver kan inkludere:

 • Udarbejdelse af plantegninger
 • Udvælgelse af byggematerialer
 • Beregning af priser på byggerier
 • Vurdering af byggerier
 • Vurdering af skader på byggerier
 • Kvalitetskontrol af byggerier
 • Koordinering af arbejde på byggepladsen
 • Salgsarbejde

 • Udarbejdelse eller indhentning af tilbud
 • Besigtigelsesarbejde
 • Udarbejdelse af forskellige handlings- og tidsplaner
 • Kontrollere materiale og tidsforbrug
 • Forhandling med byggeriets parter
 • Ejendomsdrift (især som driftstekniker)
 • Sagsbehandling
 • Andre administrative opgaver

 

Jobtitler

Typiske jobtitler for bygningskonstruktører kan være:

 • Byggeleder
 • Projektleder
 • Byggesagkyndig

 • Tilsynsførende
 • Beregner
 • Sagsbehandler

 

Personlige kvalifikationer

I forhold til jobbet som bygningskonstruktør er det en fordel at være god til følgende:

 • Matematik
 • Beregning
 • Tegning
 • Organisation

 • Forhandling
 • Kommunikation
 • At have overblik
 • Samarbejde