Bygningskonstruktør – Løn

Her ses nogle af lønforskellene på bygningskonstruktører i Danmark:

Bygningskonstruktørens stilling kr./mnd.
Bygningskonstruktør i den offentlige sektor 39.967,85
Bygningskonstruktør i den private sektor 42.291,44
Mandlige bygningskonstruktører 42.871,38
Kvindelige bygningskonstruktører 36.352,11
Bygningskonstruktør i en lederstilling 47.771,03
Bygningskonstruktør uden lederansvar 40.787,04
Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Læs evt. mere her
  • Den gennemsnitlige månedsløn for bygningskonstruktører i Danmark er kr. 41.807,46
  • Månedslønnen blandt nyuddannede bygningskonstruktører er normalt kr. 30.000-32.000

 

Fagforeningsmedlemskab og løn

  • Medlemmer af fagforeninger: En bygningskonstruktør der er medlem af en fagforening vil almindeligvis være sikret en bedre løn end bygningskonstruktører uden fagforeningsmedlemskab. Dette skyldes, at arbejdsgiveren er underlagt en lønmæssig overenskomst indgået mellem fagforening og arbejdsgiverforening
  • Løntrin: Lønnen for en bygningskonstruktør med fagforeningsmedlemskab afhænger i høj grad af såkaldte løntrin. Hvilket løntrin bygningskonstruktøren placeres på, afhænger af anciennitet. For at udregne ancienniteten foretager arbejdsgiverforeningerne såkaldte anciennitetsberegninger. Arkitektforbundet lavede i 2011 en lønstatistik, hvoraf det fremgår, at de lønmæssige forskelle på det højeste og laveste løntrin beløber sig til mere end kr. 15.000 (dette er gennemsnitlige faste månedslønninger inklusiv løntillæg)

Andre artikler om bygningskonstruktører: