Efterskolelærer – Løn

Den senest tilgængelige lønstatistik for efterskolelærere stammer fra 2010 og viser, at størstedelen af lærerne har årslønninger i intervallet kr. 315.087 – 407.462   Dette svarer til månedslønninger på kr. 26.257 – 33.955. Disse tal inkluderer dog ikke pension, genetillæg, overarbejde, natpenge eller feriegodtgørelse.   Centralt- og lokalt aftalt løn Lønnen for en efterskolelærer består af to dele: Centralt … Læs mere

Folkeskolelærer – Løn

Som folkeskolelærer er du underlagt ét af to mulige lønsystemer: anciennitetslønsystemet eller grundlønssystemet. Lønsystem Løn (kr./mnd.) Grundlønssystemet 26.000-32.000 Anciennitetslønsystemet 32.000-33.000   Lønningerne i skemaet ovenfor er kun vejledende og er udarbejdet for at give billede af, hvad en folkeskolelærer typisk får i løn.   En mere dybdegående gennemgang af de specifikke lønninger og lønsystemer findes længere nede … Læs mere

Energiteknolog – Løn

Energiteknolog er en uddannelse, der blev oprettet i 2010 og dermed er forholdsvis ny.   Dette bevirker, at der endnu ikke findes særlig mange informationer om løn blandt energiteknologer i Danmark, ligesom der heller ikke er udabejdet nogle lønstatistikker for faget endnu.   Så snart Danmarks Statistik eller nogle af de relevante fagforeninger udgiver information … Læs mere

Elektrikerlærling – Løn

Lønningerne blandt elektrikerlærlinge i Danmark er normalt følgende: Startløn: ca. kr. 8.000 pr. måned Slutløn: ca. kr. 14.000 pr. måned (lønnen stiger efterhånden som uddannelsesforløbet skrider frem).   Hvad påvirker lønnen? Lønnen for elektikerlærlinge kan bl.a. påvirkes af følgende faktorer: Arbejdssted (nogle arbejdsgivere betaler mere end andre) Jobtype (nogle jobs og arbejdsområder er bedre lønnede … Læs mere

Eksportingeniør – Løn

Gennemsnitslønnen for alle eksportingeniører i Danmark er kr. 44.108 pr. måned. Lønningerne blandt danske eksportingeniører fordeler sig som følger: 25% tjener kr. 37.480 eller derunder 25% tjener kr. 37.481 – 42.619 25% tjener kr. 42.620 – 48.880 15% tjener kr. 48.881 – 55.680 10% tjener kr. 55.681 eller derover Alle lønningerne nævnt ovenfor er månedlige bruttolønninger og kan desuden … Læs mere

Ejendomsmægler – Løn

I skemaet nedenfor ses nogle af de mest markante lønforskelle på mandlige og kvindelige ejendomsmæglere: Parameter Mænd Kvinder Bruttoløn 42.836,06 34.534,57 Pension pr. time 24,52 20,59 Personalegoder pr. time 3,14 0,76 Genetillæg pr. time 0,68 0,18 Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Læs evt. mere her Gennemsnitslønnen for alle ejendomsmæglere i … Læs mere

Ejendomsadministrator – Løn

Nedenfor findes en oversigt over de største lønforskelle på mandlige og kvindelige ejendomsadministratorer: Parameter Mænd Kvinder Bruttoløn 42.836,06 34.534,57 Pension pr. time 24,52 20,59 Personalegoder pr. time 3,14 0,76 Genetillæg pr. time 0,68 0,18 Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Læs evt. mere her Den gennemsnitlige løn for alle ejendomsadministratorer i … Læs mere

Diplomingeniør – Løn

Den gennemsnitlige bruttoløn for diplomingeniører var i 2012 kr. 34.582 pr. måned Gennemsnitslønnen for alle ingeniører i Danmark er kr. 51.172,53 pr. måned Lønnen blandt ingeniører afhænger i høj grad af, hvilket område de arbejder inden for – læs evt. mere om løn blandt forskellige typer ingeniører her   Om minimallønnen Ingeniørforeningen, IDA, forhandler årligt overenskomster med … Læs mere

Designteknolog – Løn

Ifølge uddannelsesguiden.dk er gennemsnitslønnen for en designteknolog i Danmark kr. 31.357 pr. måned Ifølge bogen “Hvad kan jeg blive?” er den gennemsnitlige løn for designteknologer omkring kr. 31.000 pr. måned Lønningerne nævnt ovenfor er bruttolønninger og inkluderer pension (samt ATP).   Lønningerne er beregnet med udgangspunkt i lønstatistik for nyuddannede designteknologer.

Designer – Løn

Lønnen blandt designere afhænger bl.a. af hvilken type design, der arbejdes med.   I skemaet nedenfor kan du se de gennemsnitlige månedslønninger for de tre største grupper af designere i Danmark: Arbejdsområde kr./mnd. Arkitektur og infrastruktur 41.761,30 Grafisk og multimediedesign 34.663,56 Produkt- og tøjdesign 36.444,78 Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. … Læs mere