Civilingeniør – Løn

  • Den gennemsnitlige bruttoløn for civilingeniører var i 2012 kr. 35.739 pr. måned
  • Den gennemsnitlige løn for alle ingeniører i Danmark er kr. 51.172,53 pr. måned

 

Lønstatistik fra Danmarks Statistik

Tallene ovenfor såvel som tallene herunder stammer alle fra Danmarks Statistik (længere nede på denne side kan se tal fra ingeniørforeningen, IDA).

Arbejdets art Bruttoløn (kr. pr. mnd.)
Ingeniørarbejde i industri og produktion  51.250,43
Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg  51.988,56
Ingeniørarbejde inden for miljø 48.854,15
Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer  53.074,19
Ingeniørarbejde inden for kemi  61.765,63 
Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi o.lign. 68.366,11
Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi  54.682,70 
Ingeniørarbejde inden for elektricitet  53.961,98 
Ingeniørarbejde inden for elektronik  53.825,13 
Ingeniørarbejde inden for telekommunikation  59.048,62
Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi) 50.656,49

 

Lønstatistik fra IDA

Ingeniørforeningen, IDA udarbejdede i 2012 en lønstatistik med udgangspunkt i deres medlemmer. Nedenfor ses de gennemsnitlige bruttolønninger for de forskellige stillingstyper i statistikken (opdelt i henholdvis privat- og offentligt ansatte):

 

Privat ansatte

Stillingsniveau Stillingsbetegnelse Bruttoløn 2012
Chef

Topchef

89.027
Chef Funktionsdirektør 85.884
Chef Afdelingschef/-leder 62.490
Ikke-chef Funktionsleder/Projektchef 59.419
Ikke-chef Projektleder 51.244
Ikke-chef Chefkonsulent/Seniorkonsulent 57.172
Ikke-chef Specialist 53.529
Ikke-chef Ingeniør/Akademisk medarbejder/Konsulent 44.264
Alle   52.080

 

 

Offentligt ansatte

Stillingsniveau Stillingsbetegnelse Bruttoløn 2012
Chef

Topchef

81.763
Chef Funktionsdirektør 84.987
Chef Afdelingschef/-leder 60.267
Chef Kontorchef 62.927
Ikke-chef Funktionsleder/Projektchef 53.517
Ikke-chef Projektleder 46.819
Ikke-chef Chefkonsulent/Senior- el. specialkonsulent 51.386
Ikke-chef Specialist 46.622
Ikke-chef Ingeniør/Akademisk medarbejder/Konsulent 41.331
Alle   45.402

 

Startløn

Af samme lønstatistik fremgår det også, at den gennemsnitlige startløn for nyuddannede privatansatte civilingeniører er kr. 35.739 pr. måned i år 2012 (mod kr. 27.553 i år 2002). Nedenfor ses udviklingen i startlønnen for privatansatte civilingeniører i perioden år 2000-2012:

 

Startløn for civilingeniører

 

 

Minimalløn

 

I tabellen til højre ses den vejledende minimalløn for civilingeniører udregnet af IDA i 2012.

 

 

Se evt. flere lønstatistikker for civilingeniører på Ingeniørforeningen, IDAs hjemmeside

År Minimalløn
2006 29.900
2007 31.200
2008 32.800
2009 34.500
2010 35.400
2011 35.400
2012 35.400
2013 36.500

 

 

Læs evt. også om diplomingeniørers løn her