Civilingeniør – Job

Civilingeniører beskæftiger især med:

 • Forskning
 • Udvikling
 • Administrativt arbejde
 • Ledelsesmæssigt arbejde

I jobbet som civilingeniør inddrages typisk de tekniske og naturfaglige aspekter af de daglige arbejdsopgaver, hvilket giver civilingeniøren en videnskabelig tilgang til sin arbejdsdag.

 

Arbejdsområderne er vidt forskellige; byggeri, design, medicin, software, optik og nanoteknologi er blot et udpluk af de mange specialer de enkelte civilingeniører beskæftiger sig med i det daglige.

 

Spidskompetencer

I erhvervslivet er civilingeniørens spidskompetencer følgende:

 • Teknisk indsigt: Civilingeniøren skal vide, hvad der er teknisk muligt, have indsigt i den teknologiske udvikling, kunne finde løsninger på tekniske opgaver osv.
 • Overblik: Ofte er det civilingeniørens ansvar at sikre, at projekter eller processer forløber, som de skal – ingeniøren fungerer ofte som bindeleddet i midten af et projekt eller en proces

 

Fakta om jobbet som civilingeniør

 • Jobmulighederne er generelt gode for civilingeniører
 • Ca. 25% af alle civilingeniører får job i udenlandsk ejede virksomheder
 • Flere hundrede danske civilingeniører flytter hvert år til udlandet for at arbejde midlertidigt eller permanent
 • Ca. 25% af alle civilingeniører vælger at læse videre på en forskeruddannelse (Ph.d.)
 • Ledigheden blandt civilingeniører har historisk set været forholdsvis lav