Civiløkonom – Løn

Her ses lønningerne blandt forskellige grupper af civiløkonomer i Danmark:

Arbejdsfunktion kr./mnd.
Ledelse inden for økonomifunktioner 65.623,46
Arbejde inden for økonomi, administration og salg 50.685,11
Arbejde inden for finans og økonomi 49.810,20
Arbejde inden for samfundsøkonomi 49.262,82
Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg 39.878,89

Tallene baserer på de senest tilgængelige data fra Danmarks Statistik. Læs evt. mere her

 

  • Den gennemsnitlige løn for alle civiløkonomer er kr. 51.052 pr. måned i Danmark
  • Nyuddannede civiløkonomer med en bachelor i erhvervsøkonomi (HA) tjener omkring kr. 30.000 pr. måned
  • Nyuddannede civiløkonomer med en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi (cand.merc.) tjener omkring kr. 34.000 pr. måned

 

Hvad påvirker civiløkonomernes løn?

Eftersom civiløkonomer udgør en forholdvis stor og forskelligartet gruppe af erhvervsaktive individer, er der stor forskel på lønnen hos den enkelte.

 

Den vigtigste faktor i forhold til lønnens størrelse er arbejdets art; civiløkonomer der til dagligt har ledelsesansvar, har f.eks. væsentligt højere gennemsnitlige lønninger end andre økonomer.

 

Hertil kommer, at stillingsbetegnelserne og jobfunktionerne blandt civiløkonomer kan være meget forskellige (en civiløkonom kan f.eks. arbejde som salgsassistent såvel som administrerende direktør).

 

Øvrige faktorer der har betydning for lønnen blandt civiløkonomer, inkluderer:

  • Den uddannelsesmæssige baggrund (jo mere uddannelse, jo højere løn)
  • Specialer (uddannelsesmæssige- såvel som faglige specialer kan øge lønnen)
  • Erfaring (især relevant erhvervserfaring har indflydelse på lønnen)