Civiløkonom – Uddannelse

For at blive civiløkonom skal man have en erhvervsøkonomisk uddannelse fra et universitet, en handelshøjskole eller et erhvervsakademi.

  • Universitet: En bachelor i Almen erhvervsøkonomi (HA) samt evt. en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi (cand.merc.)
  • Handelshøjskole: En erhvervsøkonomisk efteruddannelse (HD) eller en bachelor i erhvervsøkonomi og evt. også kandidat i samme (som på universitetet)

På hvert uddannelsested og i hver uddannelsesretning er der desuden mulighed for specialisering; erhvervsøkonomien kan typisk kombineres med fag såsom matematik, erhvervsjura, projektledelse, IT m.fl.

 

Videreuddannelse

Som civiløkonom har man mulighed for at videreuddanne sig på flere måder – man kan f.eks. tage:

  • En masteruddannelse
  • En forskeruddannelse (ph.d.)
  • En doktorgrad (dr.merc.)

Herudover er der en del virksomheder, der arrangerer interne kurser for deres ansatte, ligesom kurser i specifikke områder – som f.eks. ledelse – er meget udbredte.