Cykelmekaniker – Uddannelse

For at blive faglært cykelmekaniker skal man tage uddannelsen til cykelmekaniker, som er en del af (et speciale) på Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen.

 

Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen er en erhvervsuddannelse (EUD), hvor man kan uddanne sig til følgende:

Uddannelse Varighed
Cykelmekaniker 3 år og 3 mdr.
Cykelmontør 1 år og 6 mdr.
Motorcykelmekaniker 4 år
Knallertmekaniker 2 år og 9 mdr.

 

Om Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen

Som cykelmekaniker på Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen lærer man bl.a. følgende:

 • Erhvervsforståelse
 • Reparation af cykler
 • Faglig kommunikation
 • Vedligeholdelse af cykler

 • Brug af relevant værktøj og maskinel
 • Materialekendskab
 • Kundebetjening- og rådgivning
 • Iværksætteri og innovation

For at blive cykelmekaniker skal man først tage uddannelsen til cykelmontør, som tager 1 ½ år og kaldes trin 1, og derefter de resterende 1 år og 9 måneder (trin 2). Dette giver en total uddannelsesvarighed på 3 år og 3 måneder.

 

Egenskaber der tilegnes på uddannelsen

Nogle af de vigtigste egenskaber man får på uddannelsen til cykelmekaniker, er:

 • Cyklen: At kunne repararere og vedligeholde cykler er naturligvis essentielt for en cykelmekaniker. Herudover lærer man også at fremstille cykelstel og hjul, ligesom man får et indgående kendskab til alle de materialer, værktøjer og maskiner, der anvendes i det daglige arbejde
 • Kommunikation: Som cykelmekaniker skal man kunne udtrykke sig mundtligt såvel som skriftligt inden for sit fagområde. Dette inkluderer et tilpasset sprog til hhv. kunder og fagfolk. Herudover skal man kunne forstå- og indsamle faglige informationer på engelsk såvel som andre relevante fremmedsprog
 • Kundebetjening: En cykelmekaniker skal kunne rådgive kunden om hvilken cykel og hvilke cykeldele, der passer til kundens behov (med udgangspunkt i kundens anatomi, cykel, kørestil, anvendelse af cyklen osv.). Herudover kan man i mange forretning også komme til at fungere som sælger og får derfor indblik i salg, markedsføring, købeloven o.lign.
 • Erhvervsforståelse og iværksætteri: Erhvervsforståelse handler om at kunne begå sig i branchen generelt og inkluderer også hensynstagen til miljø og bæredygtighed. Herudover undervises man i iværksætteri og foreberedes let til evt. at skulle starte sin cykelforretning. Emnerne inkluderer her etablering, finansiering, drift, organisation osv.

 

Videreuddannelse

Som cykelmekaniker er der adskillige muligheder for videreuddannelse – inklusive:

 • Autoteknolog
 • Produktionsteknolog
 • Driftsteknologi – offshore

 • Akademikerkonom
 • Eksport og teknologi (professionsbachelor)
 • Civilingeniør eller diplomingeniør